natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Culture Reactivated (CU.RE.)


prijava: 02.09.2015.
mjesto: Nikozija, Cipar

Glavna ideja projekta Culture Reactivated, koji predlaže općina Aglantzia (Nikozija, Cipar) sastoji se u iskorištavanju struktura partnerskih organizacija u svrhu aktiviranja lokalnih umjetnika i publike. Na poziv na partnerstvo organizacije se mogu prijaviti do 2. rujna 2015.

Općina Aglantzia nalazi se u istočnom dijelu Nikozije, glavnog grada Cipra. Na području općine postoji nekoliko lokacija i infrastruktura koje se trenutačno ne koriste, ali imaju potencijal da ih se pretvori u dragocjena kulturna žarišta. U sklopu projekta općina želi surađivati s lokalnim umjetnicima, lokalnim kulturnim udruženjima i publikom kako bi na tim mjestima oživjela kulturne aktivnosti kojima bi se kulturno obogatili životi građana. Ta ideja također će se provoditi i u nekoliko drugih regija, koje tek treba utvrditi, a koje će sudjelovati u projektu. Aktivnosti u sklopu projekta koordinirat će Upravljački odbor projekta i Umjetnički odbor kako bi se slične aktivnosti istovremeno odvijale na različitim mjestima. Umjetnički odbor sastojat će se od po jednog poznatog i iskusnog umjetnika iz svakog područja. U sklopu projekta predviđene su razne aktivnosti, kao što su edukacije i seminari u području glazbe, slikarstva, kiparstva, poezije, kazališta itd.
Projektom se predviđa sudjelovanje jednog voditelja projekta/koordinatora i najmanje pet drugih partnerskih organizacija s pravnim sjedištem u najmanje šest različitih zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

Profil partnerskih organizacija: kulturne organizacije koje na datum roka za podnošenje prijava imaju status pravne osobe barem 2 godine i koje taj status mogu dokazati. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti na natječaj.

Vrsta natječaja: Program Europske unije Kreativna Europa (potprogram Kultura) - Potpora europskim projektima suradnje – veliki projekti suradnje (rok za prijavu: 7. listopada 2015.)

Kontakt:
Eleftherios Loizou, izvršni direktor
Nicosia Development Agency (ANEL) 
Telefon: 00 357 22 489105      
Faks: 00 357 22 487213 
E-mail: eloizou@anel.com.cy
 

(D.H.F., 14.08.2015)