natječaj

Objavljen natječaj HDS-a 'Tradicional'


vrijeme: 14.11.2016.
prijava: 12.12.2016.

Hrvatsko društvo skladatelja raspisuje Natječaj za stimulaciju glazbenih manifestacija i glazbenog stvaralaštva s područja tradicijske glazbe iz fonda sredstava prikupljenih od naknada za tradicijsku glazbu. Rok prijave je 12. prosinac 2016.


Hrvatsko društvo skladatelja dana 14. studenog 2016. raspisuje

NATJEČAJ

Za stimulaciju glazbenih manifestacija i glazbenog stvaralaštva s područja tradicijske glazbe iz fonda sredstava prikupljenih od naknada za tradicijsku glazbu

I. Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih glazbenika, glazbeno stvaralaštvo i glazbene manifestacije iz sredstava prikupljenih na ime naknade za izvedbe tradicijske glazbe, sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07).

II. Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo u području tradicijske i narodne glazbe, te poduprijeti festivale, smotre, natjecanja ili koncerte navedenih vrsti glazbe na na način kojim se stimulira kvaliteta i izvrsnost.

III. Ukupan fond potpora putem Natječaja iznosi 318.784,27 kuna, odnosno koliko je Služba zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) prikupila za izvedbe tradicijske glazbe u 2015. godini, sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07).

IV. Sredstva iz ovog Natječaja predviđena su za projekte koji će se ostvariti tijekom 2017. godine.

V. Cilj iz članka II. ostvarit će se:

- Sufinanciranjem postojećih, umjetnički relevantnih festivala, smotri i natjecanja koji promoviraju glazbu koja je predmet ovoga Natječaja.
- Sufinanciranjem znanstvenih i znanstveno-popularnih projekata (istraživanja, terenski rad, publikacije, objave knjiških izdanja ili nosača slike, zvuka i slično).
- Organizacijom smotri ili natjecanja s dodjelom nagrada i/ili objavom nosača zvuka za mlade glazbenike, posebice u glazbenim područjima gdje takva natjecanja ne postoje.

VI. Prilikom odlučivanja o sufinanciranju, vodit će se računa o stilskoj raznolikosti i ravnomjernoj zemljopisnoj zastupljenosti natjecatelja. Natjecatelji se moraju pridržavati propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava.

VII. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje zaključno s 12. prosincem 2016. godine, s naznakom „Za natječaj tradicional“ na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb.
Svi materijali čuvat će se najviše 15 dana nakon objave rezultata.

VIII. HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju, dodjeli nagrade i slično.

IX. HDS pridržava pravo da ne raspodijeli cijeli iznos za sufinanciranje projekata. HDS će od dobitnika potpore tražiti financijsku i programsku dokumentaciju o utrošku dobivenih sredstava.

X. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Predsjedništvo HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 16. siječnja 2017. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem interneta.
 

(D.H.F., 15.11.2016)