natječaj

Poziv za sudjelovanje na izložbi 'Između tamo i tamo: Anatomija privremenih migracija'


prijava: 31.12.2016.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci objavljuje javni poziv za sudjelovanje na umjetničko-istraživačkom projektu i izložbi 'Između tamo i tamo: Anatomija privremenih migracija'. Izložba se održava, uz izložbu Neli Ružić: Sjene budućnosti, kao prva epizoda aktivnosti na početku 2017. godine, u sklopu EU projekta RISK CHANGE. Rok za prijavu je 31. prosinca.

Radi se o projektu sufinanciranome programom Europske unije – Kreativna Europa, koji će tijekom četiri godine (1. 6. 2016. – 31. 5. 2020.) raditi na kreiranju, povezivanju, uspoređivanju i promoviranju europske suvremene interdisciplinarne umjetnosti povezane s društvenim studijima, primijenjenim znanostima i migracijama, s ciljem izgradnje mreža i povezanosti između migranata i lokalnog stanovništva. Više o projektu možete pronaći na poveznici: https://riskchangeproject.wordpress.com/.

Između tamo i tamo: Anatomija privremenih migracija je skupna, žirirana izložba na kojoj se istražuju privremene migracije kao važne spone međukulturnih dijaloga. Radove autora koji će biti predstavljeni na izložbi, kao i radove autora koji će biti izabrani ovim javnim pozivom odabire šesteročlani žiri kojeg čine: kustosice izložbe, Irena Bekić i Duga Mavrinac; članice žirija i kustosice u MMSU, Ksenija Orelj, Nataša Šuković i Marina Tkalčić; članica žirija i muzejska pedagoginja u MMSU, Milica Đilas.

Umjetničko-istraživački projekt i izložba Između tamo i tamo: Anatomija privremenih migracija okuplja multidisciplinarni tim, predviđa umjetničke produkcije, nove prostore izvedbe, različite edukacijske forme te razvija platformu za istraživanje migracijskih procesa uključujući sudjelovanje migracijskih skupina, njihovu aktivaciju i mogućnost umrežavanja. Otvoren je prema različitim kulturama i usmjeren na transnacionalne suradnje i umrežavanja.

Zauzimajući aktivirajuću poziciju u odnosu na vlastito dvostruko pripadanje i bivanje na dvije adrese, privremeni su migranti potencijalni aktivatori prakse otpora, prilagodbe i moguće društvene promjene. Projekt istražuje procese koji se pritom aktiviraju na osobnoj i kolektivnoj razini te sagledava i rakurs “zemlje odlaska” koji se uslijed dominirajućeg naglaska na različite politike i metode integracije migranata često zanemaruje ili izostaje.  Projekt se metodološki izgrađuje na interferenciji kulturne antropologije i umjetnosti.

Javni poziv se objavljuje za dva segmenta participacije: 
1. umjetnički projekt
2. edukativni program

Od autora/ica koji se na javni poziv prijavljuju s prijedlogom umjetničkog projekta očekuje se da kroz svoj umjetnički rad prezentiraju temu migracija, uz naglasak na privremene migracije. Definiranje privremenih migracija omogućuje širok raspon umjetničkog istraživanja i djelovanja, poput istraživanja uzastopnih i višekratnih boravaka u zemlji i inozemstvu koji mogu biti motivirani zahtjevima tržišta rada (rodno uvjetovane migracije, gastarbajteri, migracije visoko kvalificiranih radnih skupina, rad na crno i sl.), profesionalnim interesima (brain drain mlađe populacije, obrazovanje) i sl. Cilj je produkcija rada koji će potaknuti razumijevanje, ali i kritičko promišljanje publike/društva. Kroz rad je bitno naglasak staviti i na istraživanje transnacionalnih procesa globalnih kretanja, na procese koji se u kontekstu migriranja aktiviraju na osobnoj i kolektivnoj razini, na ulogu migranata kao potencijalnih nositelja društvenih promjena u prostorima kroz koje migriraju, privremeno se ili trajno zadržavaju. Također, naglasak je usmjeren na umjetničko, ali i antropološko promatranje procesa migracija iz vizure zemalja iz kojih se odlazi.
 
Od autora/ica koji se na javni poziv prijavljuju s prijedlogom edukativnog programa očekuje se kreiranje radionica kojima je cilj, kako aktivacija i umrežavanje migrantskih skupina, tako i edukacija osnovno- i srednjoškolske populacije o bitnosti međukulturnog dijaloga, tolerancije, o razlozima i načinima migriranja i o nužnosti prihvaćanja drugih i drugačijih, o pozitivnim učincima migracija i sl. Cilj radionica svakako bi trebao pretpostavljati povezivanje lokalnog i migrantskog stanovništva, te uključivanje migranata u lokalnu zajednicu.
 
Prijava mora sadržavati:

1.za umjetnički projekt:
- osobne podatke: ime, prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, e-mail adresu
- profesionalni životopis
- opis koji će žiriju omogućiti uvid u predložen rad putem primjerene dokumentacije (skica, foto, video zapis ili dr.)
- tehničke podatke o postavu i izradi rada (naziv, godina, tehnika, dimenzije)

2. za edukativni program:
- osobne podatke: ime, prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, e-mail adresu
- profesionalni životopis
- opis edukativnog programa, koji će se dodatno razvijati u suradnji s autoricama i kustosicama izložbe te s muzejskom pedagoginjom
 
Napomene za predlagatelje/ice:
- pravo prijave na javni poziv imaju pojedinci i kolektivi s područja Republike Hrvatske i EU
- jedan autor/ica se može na javni poziv javiti s jednim radom (svi prijavljeni radovi moraju biti spremni za izlaganje)
- mogu se predložiti novi radovi ili već postojeći radovi
- prijave se šalju mailom na adresu marina.tkalcic@mmsu.hr s naznakom 'Privremene migracije: umjetnički projekt', ako se prijava odnosi na predlaganje umjetničkog projekta, ili s naznakom „Privremene migracije: edukacija“ ako se prijava odnosi na predlaganje edukativnog programa
- prijavnice bez tražene dokumentacije žiri neće razmatrati smatrajući ih nepotpunima
- organizator će pokriti troškove transporta radova; honorara po projektu u iznosu od 3.000,00 kn bruto (neovisno radi li se o umjetničkom kolektivu ili individualnom autoru) unutar kojega se ne predviđaju dodatna produkcijska sredstva; putne troškove i smještaj u trajanju od najviše tri noćenja

Javni poziv otvoren je od 1. prosinca do 31. prosinca 2016. godine, a obavijest o prihvaćenim prijedlozima bit će objavljena do 9. siječnja 2017. Izložba će se održavati u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci od 27. siječnja 2016. do 19. ožujka 2017. godine.

(M.K., 05.12.2016)