natječaj

Natječaj Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2017.


prijava: 15.02.2017.

Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s ciljem unapređivanja kulture, umjetnosti, znanosti  i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske objavljuje javni natječaj, koji će biti otvoren do 15. veljače 2017.

Natječaj se raspisuje:

I.
 
Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:
•izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,
•organiziranje znanstvenih skupova,
•razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,
•otkup umjetnina.
 
Ukupna svota predviđena devetnaestim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2017. godini iznosi 1.500.000,00 kuna.
 
Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.
 
Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati.
 
Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.
Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatske akademije www.hazu.hr
Prijava na natječaj
 
II.
 
Iz posebnog fonda Nagrada Dragutina Tadijanovića dodijelit će se:
•pjesnička nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna,
•jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Brodsko-posavske županije,
•jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Ličko-senjske županije.
 
III.
 
Iz sredstva darovatelja Stipana Bilića-Prcića dodijelit će se:
•Književna nagrada Stipana Bilića-Prcića u iznosu od 50.000,00 kuna,
•dvije potpore, svaka u iznosu od po 20.000,00 kuna, ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom;
 
Pravo predlaganja za točke pod I., II. i III. imaju pojedinci, skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove. Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 15. veljače 2017. na adresu:
Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb


Formular za natječaj(R.P.B., 22.12.2016)