natječaj, nagrada

Natječaj HDS-a za dodjelu godišnjih nagrada za 2016. godinu


vrijeme: 18.01.2017.
prijava: 08.03.2017.

Na temelju članka 43. Statuta Hrvatskog društva skladatelja, Predsjedništvo HDS-a objavljuje Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada za 2016. godinu. Prijedloge mogu davati ustanove, udruge i druge organizacije, te fizičke osobe. Prijave se primaju do 8. ožujka 2017. godine.

Nagrade se prijavljuju u sljedećim kategorijama:

1.) Nagrada „Boris Papandopulo“ (autorsko stvaralaštvo u području ozbiljne glazbe)
2.) Nagrada „Vatroslav Lisinski“ (izvedbeno stvaralaštvo i promocija hrvatske glazbe – solisti, ansambli, organizacije)
3.) Nagrada „Josip Andreis“ (glazbena publicistika, muzikologija i srodne znanosti)
4.) Nagrada „Milivoj Körbler“ (autorsko stvaralaštvo u području zabavne glazbe)
5.) Nagrada „Miroslav Sedak Benčić“ (autorsko stvaralaštvo u području jazza)
6.) Nagrada „Franjo Ksaver Kuhač“ (autorsko stvaralaštvo na temeljima tradicijske glazbe)
7.) Nagrada „Adalbert Marković“ (afirmacija položaja skladatelja i autorskih prava)

I.
Nagrade pod brojevima 1 do 6 se dodjeljuju najboljim umjetničkim dostignućima hrvatskih glazbenih stvaralaca koja su bila ostvarena, prikazana ili objavljena tijekom protekle godine.
Mogu se dodijeliti pojedincu ili skupini za zajednička umjetnička ostvarenja. Nagrada pod brojem 7 dodjeljuje se društveno angažiranim pojedincima.
Prijedloge mogu davati ustanove, udruge i druge organizacije, te fizičke osobe, no ne mogu predložiti sami sebe. Nagrade se načelno dodjeljuju državljanima Republike Hrvatske.

II.
Prijedlozi trebaju sadržavati: područje za koje se predlaže nagrada, opis i obrazloženje predloženog ostvarenja, priložene snimke, partiture, knjige ili druge materijale tiskane u različitim medijima.

III.
Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja odluku donosi temeljem Pravilnika o nagradama, a na prijedlog Stručnog povjerenstva. Odluke se objavljuju na Godišnjoj skupštini Hrvatskog društva skladatelja. Hrvatsko društvo skladatelja može odlučiti da se pojedine nagrade ne dodijele.

IV.
Prijedlozi se predaju osobno ili se šalju preporučeno poštom na adresu:
Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb, Berislavićeva 9, s naznakom „Za Natječaj“.

V.
Rok za podnošenje potpunih prijava je 8. ožujka 2017. godine.
 
(HDS)

(D.H.F., 20.01.2017)