natječaj, festival

Natječaj za Festival 'Klape Gospi Sinjskoj'


vrijeme: 01.02.2017.
prijava: 01.03.2017.
organizator: Udruga Klape Gospi Sinjskoj

Raspisan je ovogodišnji natječaj za Festival marijansko-duhovne klapske pjesme 'Klape Gospi Sinjskoj'. Rok za prijavu skladbi je 1. ožujak 2017. godine. 

Natječaj za Festival marijansko - duhovne klapske pjesme ''Klape Gospi Sinjskoj''
(natječaj novih marijanskih duhovnih skladbi za klape)

1. Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti skladbe koje se zasnivaju na objavljenim marijanskim poetskim predlošcima pisanim hrvatskim književnim jezikom (ili u dalmatinskom narječju), a poželjnije je na neobjavljenim stihovima na istu temu.

2. Glazbeni slog treba se zasnivati na obilježjima dalmatinske klapske pjesme ili pučkih crkvenih napjeva.

3. Nove skladbe moraju biti sastavljene u četveroglasnom ili troglasnom vokalnom slogu. Skladateljima se daje mogućnost oblikovanja zahtjevnijih solističkih dionica, ali uz obvezu a cappella pratnju klape.

4. Skladbe je potrebno sastaviti u obliku partiture, a trebaju sadržavati precizne oznake tempa, dinamike, agogike i sl.

5. Uz primjerak partiture potrebno je na odvojenom listu priložiti stihove. Ukoliko se koriste ranije objavljeni stihovi, potrebno je navesti podatke o autoru, te naslovu zbirke iz koje stihovi potječu.

6. Trajanje skladbi je vremenski ograničeno do 4 minute trajanja.

7. Odbor zadržava pravo korištenja zaprimljenih stihova i skladbi u svrhu njihova promicanja, ali i samoga Festivala. U tom smislu najavljuje mogućnost tiskanja notografije, objavljivanja nosača zvuka, bez bilo kakvih daljnjih novčanih izdataka i naknada od strane autora glazbe i stihova.

8. Rok dostave skladbi je 1. ožujka, 2017. godine

Nove marijanske skladbe treba uputiti na adresu:

Udruga Klape Gospi Sinjskoj
za Festival “Klape Gospi Sinjskoj”
Fratarski prolaz 4
21230 Sinj

Na omotnici naznačiti:
Natječaj za ''Festival Klape Gospi Sinjskoj''

https://www.facebook.com/KlapeGospiSinjskoj/

Festival marijansko - duhovne klapske pjesme održava se od 2008. godine te promiče izvorno klapsko pjevanje kao nematerijalno kulturno dobro RH koje je prepoznato i visoko valorizirano te uvršteno na popis nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. 
 

(D.H.F., 03.02.2017)