natječaj

Nove nade jazza 'Marjan Marjanović' - poziv za sudjelovanje


vrijeme: 24.03.2017.
prijava: 13.03.2017.
mjesto: Zagreb, Muzička akadenija, dvorana Blagoje Bersa, Trg maršala Tita 12

U okviru festivala Jazz.hr/proljeće, 24. ožujka 2017. na Muzičkoj akademiji, u dvorani 'Blagoje Bersa', održat će se program Nove nade jazza 'Marjan Marjanović'. Mogućnost sudjelovanja imaju svi neafirmirani glazbenici, vokalni i / ili instrumentalni. Rok prijave: 13. ožujka 2017.

Ponude sa kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom, mail adresom i snimljenim materijalom (CD sa tri kompozicije), treba poslati do 13. ožujka 2017., na Hrvatsko društvo skladatelja – Jazz.hr, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb.

Izabrani kandidati bit će obaviješteni o nastupu. (hds.hr)


(D.H.F., 21.02.2017)