natječaj

25. hrvatski festival jednominutnih filmova u Požegi – poziv na sudjelovanje


vrijeme: 22.05.2017. - 28.05.2017.
prijava: 10.04.2017.
mjesto: Požega

25. hrvatski festival jednominutnih filmova održat će se od 22. do 28. svibnja u Požegi. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 10. travnja 2017.!

Na Festivalu će biti prikazana ostvarenja autora iz udruga, samostalnih autora iz Republike Hrvatske i inozemstva.

Svaki autor ili udruga mogu prijaviti neograničen broj ostvarenja koja do sada nisu bila prijavljivana na ovom Festivalu. Autori moraju biti stariji od 15 godina.
 
Dužina prijavljenih ostvarenja ne smije biti veća od 60 sekundi (uključujući sve naslove i dužinu trajanja zvuka).
 
Ostvarenja trebaju biti poslana u PAL sustavu na  miniDV, DV, DVCam, CD-ROM-u (AVI   Microsoft DV kompresije, Apple Quick Time, MPEG ), DVD-u ili Internetom. Prijavljujete li više ostvarenja preporučamo da budu na jednom nosaču zapisa.  Početak  svakog pojedinog ostvarenja treba biti označen, osim u slučaju da se svaki film šalje kao posebna datoteka na CD-u, DVD-u ili Internetom.
 
Opširnije…

(R.P.B., 27.02.2017)