natječaj, djeca, mladi

Natječaj za izradu filmova #Pravilo 6 – Siguran zagrljaj


prijava: 23.04.2017.

Natječaj se organizira u svrhu promoviranja sigurnosti u prometu i primjene #Pravila 6 Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) i Michelina i poticanja audiovizualnog stvaralaštva djece i mladih. Prijaviti se mogu djeca i mladi do 24 godine, a natječaj je otvoren do 23. travnja 2017.!

Prijavitelj može biti pojedinac ili grupa te može prijaviti samo jedan rad u pojedinoj kategoriji.
 
Filmovi mogu biti bilo kojeg filmskog roda, vrste i žanra, trajanja do 1 minutu. HAK za potrebe izrade filmova stavlja na raspolaganje vizuale koje će koristiti u kampanji.
 
Nakon provedbe natječaja HAK stječe pravo iskorištavanja nagrađenog filma isključivo u svrhu obrazovne i informativne svrhe, o čemu se autor nagrađenog filma obvezuje s HAK-om zaključiti poseban ugovor.
 
Na natječaj je moguće prijaviti radove u 2 kategorije:
 
1. Djeca (do završenog 8. razreda osnovne škole)
2. Mladi (učenici srednjih škola, studenti i mladi do navršene 24. godine)
 
Sve detaljnije informacije u svezi natječaja nalaze se u priloženim dokumentima.

Dokumenti za prijavu i vizuali mogu se koristiti kod izrade filma.

Opširnije...

(R.P.B., 28.02.2017)