natječaj

Objavljen književni natječaj Hrvatskog sabora kulture


vrijeme: 01.07.2017.
prijava: 5.4.2017..
organizator: Hrvatski sabor kulture

Hrvatski sabor kulture raspisao je književni natječaj za 36. Susret hrvatskih zavičajnih književnika koji će biti održan 1. srpnja 2017. u Zagrebu. Rok za slanje radova je 5. travnja 2017.
Na Susretu će biti predstavljena najbolja književna ostvarenja hrvatskih zavičajnih književnika prema odluci Prosudbenog povjerenstva, a autorima najboljih poetskih, proznih i dramskih radova na Susretu će biti dodijeljene plakete Hrvatskog sabora kulture.
 
PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA
 
• Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani stariji od 15 godina, osim članova Društva hrvatskih književnika ili Hrvatskog društva pisaca, koji su kao fizičke osobe članovi HSK-a, ili koji, ukoliko nisu članovi HSK-a, uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn.
• Na Natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na sva tri hrvatska narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko.
• Sve radove potrebno je poslati poštom u 3 primjerka na adresu: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom za književni natječaj, najkasnije do 5. travnja 2017.
Prijava je dostavljena u roku i valjana ukoliko je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj (5. 4. 2017.) te ukoliko je do toga datuma izvršena uplata članarine ili kotizacije za sudjelovanje. 
• Uz radove prijavitelji su dužni dostaviti i popunjenu prijavnicu za književni natječaj koja je sastavni dio prijave (u prilogu).
• Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema ili ostalih poetskih oblika.
• Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1 prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, ulomak romana ili drugi prozni oblik) do 10 A4 stranica.
• Autori dramskih tekstova na Natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, bez ograničenja stranica, a rad treba biti napisan prema formalnim zahtjevima drame. Upute za pisanje dramskih tekstova s primjerom dostupne su na web stranici HSK-a: www.hrsk.hr
• Jedan autor na Natječaj može poslati radove u sve tri kategorije.
• Radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni, a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni.
• Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja.
• Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, vlastoručno potpisani i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja.
• Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog književnog natječaja neće biti uzeti u razmatranje.
 
Više informacija o natječaju, Susretu i učlanjenju u Hrvatski sabor kulture pronađite na
http://www.hrsk.hr/index51.php?pIDm1=9&pIDm2=0&pIDm3=0&pPg=0&pIDcl=696&pToken=1fd6811700529e52ff23878f5bb72c188139b2c4
 


 
 

(L.V., 07.03.2017)