natječaj, nagrada

Natječaj za dodjelu Nagrade 'Vladimir Nazor' za 2016.


vrijeme: 14.03.2017.
prijava: 14.04.2017.

Odbor Nagrade 'Vladimir Nazor' raspisao je Natječaj za dodjelu Nagrade 'Vladimir Nazor' za 2016. godinu. Prijedlozi se primaju do 14. travnja 2017. godine.  

1. Nagrada „Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.

2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Nagrada se dodjeljuje kao: 
  • 3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana  ili izvedena tijekom 2016. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja;
  • 3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

4. Prijedloge za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge te građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno.

5. Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu dostupnom na adresi http://www.min-kulture.hr/ i treba sadržavati: 
  1. područje za koje se predlaže nagrada uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo
  2. tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja
  3. temeljito obrazloženje za dodjelu Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade
  4. osam primjeraka knjiga za područje književnosti.
Prijedlozi se upućuju do 14. travnja 2017. godine na adresu: Ministarstvo kulture, za Nagradu „Vladimir Nazor“, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.

(D.H.F., 15.03.2017)