natječaj

Raspisan natječaj za festival 'Uhvati film!'


prijava: 15.06.2017.

Natječaj za prijavu filmova na 15. međunarodni filmski festival 'Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film', koji obuhvaća projekcije filmova na temu invalidnosti, otvoren je do 15. lipnja 2017.

Prijavljeni filmovi moraju odgovarati temi invalidnosti (osim za autore koji su osobe sa invaliditetom, za koje je tema slobodna), biti trajanja do 30 minuta, imati najmanje DVD kvalitetu i titl na srpskom/hrvatskom/bosanskom odnosno engleskom jeziku.
 
Filmovi se dostavljaju poštom (2 kopije filma)  ili putem Interneta (festhome ili clickforfestivals, filmfreeway, youtube, wetransfer, vimeo..). Uz film/ove obavezno na e-mail uhvatifilm@gmail.com dostaviti popunjen prijavni formular, biografiju autora, dve fotografije iz filma i dijalog listu u srt formatu. Sve detaljne informacije u vezi sa konkursom možete pronaći na adresi: http://sr.uhvatifilm.org/konkurs ili u direktnom kontaktu sa organizatorima na e-mail uhvatifilm@gmail.com .

Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!/Uhvati film“ obuhvaća projekcije domaćih i inozemnih filmova na temu mogućnosti i dostignuća  osoba sa invaliditetom, kao i raznovrstan kvalitetan prateći program na temu invalidnosti (radionice, tribine, izložbe). Bitan dio festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvaća: najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju.
 
Festival se prikazuje u Novom Sadu, u organizaciji KAO Parnasa, u Rijeci u realizaciji  Udruge Spirit, a od ove godine i u Banjoj Luci pod vodstvom Humanitarne organizacije Partner.  Stoga, „Uhvati film“ jedini je regionalni festival filmova o osobama sa invaliditetom na ovim prostorima, koji ima zajednički cilj: informiranja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba s invaliditetom, čime se utiče na promjene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumijevanje i prihvaćanje različitosti, te stvaranje uvjeta za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.
 

(R.P.B., 17.03.2017)