natječaj

Natječaj za izložbu Ilustracija 'Priča bez kraja'


vrijeme: 02.06.2017. - 03.06.2017.
prijava: 20.04.2017.
mjesto: Osijek

Pozivaju se umjetnici da se prijave za sudjelovanje na žiriranoj grupnoj izložbi 'Priča bez kraja' koja će se održati u sklopu ReArt festivala, od 2. do 3. lipnja, u Osijeku. Rok za prijavu je 20. travnja.

 Ilustratori na natječaj mogu prijaviti najviše 3 (tri ) ilustracije.

Radove je moguće prijaviti na natječaj direktno kao originalne ilustracije ili kao reprodukcije radova u digitalnom obliku (izabrane radove u digitalnom obliku umjetnici printaju sami). Fotografije radova autori prvo šalju na mail adresu: reartizlozbe@gmail.com  do 20.4.2017. te nakon žiriranja i rezultata koje ćemo objaviti  25.4.2017. trebaju poslati svoje radove poštom. Svi izabrani radovi moraju prispjeti na adresu: Savska 84., 31000 Osijek, 1.5.2017. god.

Ilustracije se šalju poštom o trošku autora. Pristigle ilustracije ostaju organizatorima izložbe. Izložba bi bila putujućeg karaktera, te bi obišla još umjetničkih festivala. Organizatoru pripada pravo javne prezentacije, publiciranja i promidžbene uporabe svih prijavljenih radova, bez posebne naknade autorima

Svaka prijavljena ilustracija na poleđini mora imati podatke: ime i prezime autora, adresu, naziv djela, godinu nastanka, tehniku i dimenzije. Ilustracije bez navedenih podataka neće biti žirirane. Preporučene dimenzije originalnih radova su A4 i A3 format, odnosno A4, 210x297 ili A3 ,297×420 mm, ili obrnuto, ako su radovi drugačije orijentirani.

Izložba ilustracija ˝Priča bez kraja“ biti će otvorena od 2.6.2017. do 3.6.2016. godine u sklopu ReArt festivala.
 

(M.K., 21.03.2017)