natječaj

Natječaj za prijem novih članova u HDLU


vrijeme: 12.04.2017.
prijava: 5.5.2017..
mjesto: Trg žrtava fašizma 16, Zagreb
organizator: HDLU - Dom hrvatskih likovnih umjetnika

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika raspisalo je Natječaj za prijem novih članica i članova, s rokom prijave do 5. svibnja.
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika je nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga čiji su članovi likovni umjetnici različitih umjetničkih izraza i svih generacija. HDLU je sljedbenik Društva umjetnosti osnovanog 1868. i najstarije je strukovno udruženje likovnih umjetnika koje djeluje na nacionalnoj razini. Sjedište HDLU-a je u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, Meštrovićevom paviljonu na Trgu žrtava fašizma 16, Zagreb. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika godišnje organizira ili sudjeluje u organizaciji tridesetak izložbi kroz četiri različito profilirana galerijska programa (galerija Bačva, galerija Prsten, galerija PM, galerija Karas), čime pokriva gotovo sve segmente umjetničkog izraza – od velikih nacionalnih i međunarodnih manifestacija, do projekata u novim medijima bliskih eksperimentu.
 
UVJETI ZA UČLANJENJE
Temeljem Članka 12., Statuta HDLU, redovitim članom HDLU-a može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete:
 1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem ili privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj,
 2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završeni sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu),
 3. da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva.
Iznimno, redovitim članom HDLU‐a može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina, a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.
 
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Temeljem Članka 14. Statua HDLU, prava i dužnosti redovitoga člana HDLU-a su:
 • sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a;
 • predlaganje, biranje drugih i mogućnost biti izabran u tijela upravljanja HDLU-a;
 • zaštita interesa HDLU-a i njegovih članova te promicanje HDLU-a i hrvatskog likovnog i multimedijskog stvaralaštva u zemlji i inozemstvu vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem;
 • predstavljanje svake izložbe ili projekta realizirana u galerijama HDLU-a i drugim izložbenim i galerijskim prostorima putem web-stranica HDLU-a;
 • kvalitetno predstavljanje na internetskoj stranici HDLU-a;
 • pravodobna obaviještenost o svim planiranim izložbama i događanjima u HDLU-u;
 • zaštita Pravno-administrativne službe HDLU-a ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci;
 • redovito plaćanje članarine (200,00 kn godišnje).
Stupanjem u HDLU stječe se:
 • pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom,
 • pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova,
 • pravo na preporuke za mirovinske dodatke,
 • pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa,
 • pravo na procjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika),
 • pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU-a i međunarodne iskaznice A.I.A.P UNESCO kojima se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi,
 • pravo na sudjelovanje na Godišnjoj izložbi članova HDLU-a,
 • pravo na sudjelovanje na natječaju za dvomjesečni boravak u atelieru Cité Internationale des Arts u Parizu;
 • pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo redovitim članovima HDLU.
KOTIZACIJA
Kotizacija po kandidatu iznosi 300,00 kn, a plaća se pri predaji prijave ili na žiro-račun društva  Zagrebačka banka IBAN HR7123600001101361051.
Studenti Akademije likovnih umjetnosti koji su odslušali 5 godina studija te još nisu diplomirali, a radove su izlagali na izložbama, plaćaju kotizaciju u iznosu od 150,00kn.
Kotizacija se ne vraća.
 
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU
Temeljem Članka 13., Statuta HDLU  za primanje u članstvo HDLU-a kandidat je dužan podnijeti:
 • ispunjenu i potpisanu pristupnicu (životopis i podatci o umjetničkom djelovanju)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  potvrda o prebivalištu ili boravištu u Republici Hrvatskoj)
 • dokumentaciju o obrazovanju (preslika diplome)
 • dokumentaciju o umjetničkom djelovanju: primjere radova (najmanje 10 relevantnih radova – fotografije, reprodukcije) i dokaze o umjetničkom djelovanju: katalozi, knjige, časopisi i sl.
 • dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj.
Materijali se dostavljaju:
 • u fizičkom obliku: kandidati su dužni priložiti sve isprintane materijale, složene u portfolio - mapu za odlaganje dokumenata A4 formata*
 • u elektroničkom obliku: ispunjena prijavnica i primjeri radova (fotografije isključivo u jpg formatu, video i sl.) dostavljaju se dodatno na CD-u/DVD-u na kojem je navedeno ime i prezime autora.
*Napomena: Multimedijski umjetnici primjer rada dostavljaju samo u elektroničkoj formi (na CD-u ili DVD-u).
 
NAČIN I ROK PRIJAVE
Prijave se dostavljaju osobno, poštom u Tajništvu HDLU, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb.
Radno vrijeme Tajništva: ponedjeljak – petak 9:00 - 15:00h.
Rok za prijavu: 5. 5. 2017.
 
REZULTATI NATJEČAJA
Komisija za prijem u članstvo razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijavnice.
 
Prijave razmatra Komisija za primanje u članstvo u sastavu:
 1.  Josip Zanki, predsjednik
 2.  Antonija Balić  Šimrak
 3.  Roberta Vilić Stjepanović
 4.  Koraljka Kovač Dugandžić
 5.  Ivan Fijolić
 6.  Petra Lidia Ševeljević
 
Temeljem Prijedloga Komisije za primanje u članstvo, Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor HDLU-a.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka završetka natječaja na internetskoj stranici www.hdlu.hr
 
Komisija za primanje u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima.
 
UPIS U ČLANSTVO
Potvrđeni članovi dužni su najkasnije do 30. 6. 2017. potvrditi članstvo upisom u Tajništvu HDLU.
Za upis, potrebno je dostaviti:
 • 3 fotografije dimenzija 3x3 cm
 • uplatu članarine za tekuću godinu (100,00kn – iznos polugodišnje članarine za period 7-12/2017).
Osobe koje se ne upišu u članstvo u navedenom roku, dužni su ponoviti postupak prijave za članstvo u narednoj godini.
 
POVRAT DOKUMENTACIJE
Predana dokumentacija podiže se u roku od 30 dana od objave rezultata na navedenoj poštanskoj adresi Društva. Po isteku navedenog roka, za nepreuzetu dokumentaciju ne odgovaramo.
 
Prijave koje nisu podnesene u skladu s Natječajem, neće se razmatrati.
 
KONTAKT OSOBA:
Jelena Bračun, voditeljica pravno-administrativnih poslova
T: 01/ 46 11 818/819
E:tajnistvo@hdlu.hr

(L.V., 12.04.2017)

Tagovi: natječaj, HDLU