natječaj

Natječaj za kustoski koncept 34. Salona mladih


prijava: 31.05.2017.
mjesto: Zagreb; HDLU

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika raspisuje natječaj za kustoski koncept 34. Salona mladih. Salon mladih je izložba namijenjena predstavljanju radova vizualnih umjetnika do 35 godina starosti iz Republike Hrvatske. Rok za prijavu je 31. svibnja.

34. Salon mladih planira se održati u galerijama Bačva, Prsten i PM Doma hrvatskih likovnih umjetnika u terminu svibanj – lipanj 2018.
34. Salon mladih odvija se u 2018. godini kada se obilježava 150 godina djelovanja Hrvatskog društva likovnih umjetnika, stoga se prijavitelji pozivaju da se u koncepciji Salona mladih na određeni način (u užem ili širem smislu / problemski / na cijelom salonu ili u određenoj galeriji, i slično, ovisno o prijedlogu prijavitelja) dotaknu jubilarne godišnjice odnosno 150 godina likovne umjetnosti u Hrvatskoj.
 
Prijaviti se mogu:
• kustosi;
• kustoske platforme;
• umjetničke organizacije;
• umjetnici.
 
Prijava treba sadržavati:
• opis kustoskog koncepta (max. 5.000 znakova);
• prijedlog načina odabira umjetnika;
• opis specifičnih tehničkih zahtjeva za provedbu izložbe (ukoliko je primjenjivo);
• troškovnik;
• CV i profesionalne reference predlagatelja.
 
Dostava prijava:
 
Potrebno je ispuniti prijavnicu.
 
Prijave se dostavljaju isključivo u elektronskom obliku na: galerije.hdlu@gmail.com s naznakom: 34. SALON MLADIH.
 
Rok za dostavu prijava: 31. 5. 2017. (ponoć).  Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.
 
Razmatranje i odabir kustoskog koncepta vršit će Organizacijski odbor 34. Salona mladih: Josip Zanki, Tomislav Buntak, Fedor Vučemilović, Ivan Fijolić, Ida Blažičko, Monika Meglić, Melinda Šefčić i Stipan Tadić.
 
Napomene:
•organizacijski odbor zadržava pravo razgovora s predlagateljom s ciljem razrade predloženog koncepta;
•predloženi troškovnik nije obvezujući za HDLU te ovisi o osiguranim sredstvima, a usklada troškovnika i raspoloživih sredstava vršit će se u dogovoru s odabranim predlagateljem;
•HDLU pridržava prava korištenja predanih materijala odabranog koncepta u svrhu promidžbe izložbenog programa galerija u svim medijima, katalozima, pozivnicama, web stranici i sl.
•HDLU zadržava pravo poništenja natječaja u slučaju da Organizacijski odbor ne odabere niti jedno od predloženih koncepata.
 
Kontakt osoba: Mia Orsag, mia.hdlu@gmail.com, 098 982 8989
 
Više

(M.K., 21.04.2017)