natječaj, nagrada

Natječaj za dodjelu Nagrade i Diplome Milka Trnina


prijava: 05.05.2017.

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika poziva na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade i Diplome „Milka Trnina“ za 2016. godinu. Natječaj je otvoren od 19. travnja do 05. svibnja 2017. 

Za „Nagradu Milka Trnina“ mogu se predložiti operni solisti, dirigenti, instrumentalisti i manji komorni sastavi, koji moraju biti članovi HDGU-a.

Prijedlog mora imati obrazloženje i priloženi program nastupa za koji se umjetnik predlaže za Nagradu.

Po dosadašnjem Pravilniku, Nagrada se može dobiti samo jednom u životu.

Diploma Milka Trnina“ dodjeljuje se ansamblima za najznačajnije projekte u 2016. godini.

Natječaj je otvoren od 19. travnja do 05. svibnja 2017.

Prijedlozi se mogu slati e-mailom na adresu hdgu@hdgu.hr ili poštom na adresu

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika
Ilica 42, 10000 Zagreb
.
 

(D.H.F., 25.04.2017)