konferencija, znanstveni skup

Hrvatski povjesničari umjetnosti: Lelja Dobronić


vrijeme: 24.05.2017.
mjesto: Zagreb

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske najavljuje znanstveno-stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnosti: Lelja Dobronić (1920.– 2006.), koji će se održati u srijedu, 24. svibnja, u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Nastavljajući programski serijal znanstveno-stručnih skupova pod nazivom Hrvatski povjesničari umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira četvrti skup posvećen Lelji Dobronić (Zagreb, 1920. – Zagreb, 2006.) u povodu desete godišnjice njezine smrti. Na dosad održanim skupovima obrađena su djela i doprinosi Arthura Schneidera, Radovana Ivančevića i Gjure Szabe, a izloženi radovi objavljeni su u zbornicima skupova.
 
Lelja Dobronić bavila se brojnim temama ne samo povijesti umjetnosti već i srodnih struka u širokom vremenskom okviru od srednjeg vijeka do 20 stoljeća. Svojim je neumornim znanstveno-istraživačkim radom ostvarila veliki doprinos  povijesti umjetnosti ali i povijesti kulture Hrvatske. Posebno je bila zaokupljena proučavanjem problematike urbanog razvoja i arhitekture grada Zagreba,  njegovim graditeljima i najistaknutijim ličnostima, sudionicima najvećih promjena u 19. stoljeću. Svoja je istraživanja Lelja Dobronić proširila na povijest zagrebačkog Kaptola u nekih župa, na djela zagrebačkih biskupa i ulogu srednjovjekovnih viteških redova, postavljajući ujedno temelje povijesnoumjetničke topografije sjeverne Hrvatske. Neizbrisiv  trag ostavila je i u institucijama u kojima je radila: Gliptoteci, Muzeju grada Zagreba, Zavodu za zaštitu spomenika kulture Zagreba, Muzejsko-dokumentacijskom centru i Povijesnom muzeju Hrvatske.

(R.P.B., 19.05.2017)