natječaj, konferencija, znanstveni skup

Crowdfunding4Culture Conference - poziv


vrijeme: 20.06.2017.
prijava: 02.06.2017.
mjesto: Belgija; Bruxelles

Prva europska konferencija Crowdfunding4Culture, na kojoj će biti govora o korištenju crowdfundinga (skupnog financiranja) u kulturnom i kreativnom sektoru, će se održati 20. lipnja 2017. u Bruxelessu. Prijave za sudjelovanje na ovoj konferenciji primaju se do 2. lipnja 2017.!

(Troškovi putovanja i smještaja za sve sudionike koji dolaze izvan Bruxelessa su pokriveni! Participacija se ne plaća.)

Cilj ove jednodnevne konferencije jest da sudionici dobiju uvid u načine uporabe metode crowdfundinga u kulturnom i kreativnom sektoru, podijele iskustva dobre prakse te primjere kreativnih kampanja i sl.

Prijavnica

Program konferencije


(R.P.B., 31.05.2017)