natječaj

Natječaj za kustoski koncept 40. Splitskog salona


vrijeme: 07.06.2017.
prijava: 30.07.2017.

Hrvatska udruga likovnih umjetnika – Split raspisuje Natječaj za kustoski koncept 40. Splitskog salona. Rok za dostavu prijava je 30. srpnja 2017.
Salon se planira održati u listopadu 2018. godini u izlagačkim prostorima HULU Splita (Salon Galić, Dioklecijanovi podrumi), javnom gradskom prostoru i drugim izlagačkim prostorima (u suradnji s institucijama i organizacijama, ovisno o prihvaćenom konceptu/konceptima).

Prijaviti se mogu:

•  kustosi;
•  kustoske platforme;
•  umjetničke organizacije;
•  umjetnici.

Prijava treba sadržavati:

• naziv i detaljan opis kustoskog koncepta;
• prijedlog načina odabira umjetnika;
• opis specifičnih tehničkih zahtjeva za provedbu izložbe (ukoliko je primjenjivo);
• troškovnik;
• CV i profesionalne reference predlagatelja.

Dostava prijava:

Prijave se dostavljaju isključivo u elektronskom obliku na: splitskisalon@gmail.com s naznakom: 40. salon
Rok za dostavu prijava: 30.7.2017. (ponoć). Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.
Razmatranje i odabir kustoskog koncepta vršit će Organizacijski odbor 40. splitskog salona

Napomene:

• Organizacijski odbor zadržava pravo razgovora s predlagateljima s ciljem razrade predloženog koncepta;
• predloženi troškovnik nije obvezujući za HULU te ovisi o osiguranim sredstvima, a usklada troškovnika i raspoloživih sredstava vršit će se u dogovoru s odabranim predlagateljem;
• HULU pridržava prava korištenja predanih materijala odabranog koncepta u svrhu promidžbe izložbenog programa galerija u svim medijima, katalozima, pozivnicama, web stranici i sl.
• HULU zadržava pravo poništenja natječaja u slučaju da Organizacijski odbor ne odabere niti jedno od predloženih koncepata.

***
”...SPLITSKI SALON izložba je suvremene umjetnosti koja se u neravnomjernom ritmu anualnih i bijenalnih događanja održava od godine 1969. Više od četiri desetljeća Salon okuplja potencijal likovne scene, ne samo regije nego i ukupnog prostora Republike Hrvatske, i u isključivoj organizaciji Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split podastire javnosti dosege recentne produkcije u svim poznatim načinima likovnog izražavanja. Suvremeni Splitski salon, koji je bijenalan, tematski prati turbulentno stanje društvenih mijena. Stvaralačkim autorskim angažmanom i umjetničkom produkcijom Salon omogućuje likovnim umjetnicima referiranje na društvenu zbilju i tako biva mjestom promocije opće kulturne stvarnosti. Inzistiranjem na projektu Splitski salon Hrvatska udruga likovnih umjetnika Split njeguje humanističke vrijednosti dostojne čovjeka, kritički se odnosi spram tržišnog neoliberalizma, postavlja pitanja o slobodarskoj opstojnosti i nudi odgovore putem nesputane slobode umjetničkog izražavanja posredovane konkretnim artefaktima visoke umjetničke vrijednosti. Osim izložbenog programa, kustoskog postava u galerijskim prostorima, Salon organizira i rasprave na određenu temu, s poštivanjem različitih pogleda u javnom diskursu. Splitski salon redovito zadire i u tkivo grada performativnim djelovanjem jednog dijela aktera u projektu, istražujući reakciju ne samo ciljane publike nego i ukupne javnosti. Na taj se način događa da slučajni prolaznici budu ne samo neutralni konzumenti umjetničke ponude nego aktivni sudionici Salona. Splitski salon je od svojih početaka 1969. imao misiju stvaranja izložbene manifestacije s jasnom estetskom vizijom, tako da je Salon prvo kolektivno izložbeno događanje gdje se vršila selekcija, prezentacija i valorizacija relevantnih radova splitskih umjetnika na jednogodišnjoj bazi. Salon je dakle postao periodična smotra na kojoj su se mijenjale mnoge generacije umjetnika, izbornika i koncepcija koja je evoluirala u najvažniju dalmatinsku bijenalnu grupnu izložbu hrvatske suvremene umjetnosti...“
- Božo Kesić, SPLITSKI SALON:ANALIZA GENEZE I ZNAČENJA ALTERNATIVNOG IZLOŽBENOG FORMATA

http://hulu-split.hr/vrsta-izlozbe/splitski-salon/

 

(D.H.F., 07.06.2017)