natječaj

Galerija Studio -21- natječaj za izlaganje u 2018.


vrijeme: 14.06.2017.
prijava: 25.07.2017.

Natječaj za samostalne izložbe i grupne projekte u galeriji Studio -21- za 2018. godinu otvoren je od 14. lipnja do 15. srpnja 2017.
 

Kriteriji za izložbenu djelatnost/popis dokumenata koje treba priložiti uz zahtjev:
  • Podaci o autoru: ime i prezime, godina rođenja, adresa stanovanja, mail adresa, broj mobilnog i kućnog telefona
  • Fotografije radova, DVD zapis, sinopsis ili neki drugi relevantni dokaz da se radi o samostalnoj izložbi koja je koncepcijski prilagođena prostoru Studio -21- i koja je spremna za postav ili podrobno dokumentiran projekt za gupnu izložbu (koncept/tema/autori)
  • CV (životopis) autora samostalne izložbe ili kustosa grupne izložbe/projekta
  • Popis svih radova što podrazumijeva tehniku i dimenzije rada
  • Popis potrebne galerijske opreme za realizaciju izložbe/projekta
  • Detaljno opisane potrebe vezane za prijevoz radova i postav izložbe

Posebne odredbe:

Umjetnički savjet galerije Studio -21- neće razmatrati zahtjeve koji ne budu odgovarali kriterijima za izložbu/projekte i koji ne budu dostavljeni u roku predviđenom ovim Natječajem.
Kandidat je dužan prihvatiti ponuđeni termin, što se odnosi i na kustose/kustoski tim kao nositelje projekta/grupne ili tematske izložbe.
Galerija Studio -21- neće (su)financirati produkciju umjetničkih radova/projekata.

Od ukupno prispjelih zahtjeva Umjetnički savjet galerije Studio -21-  Split će predložiti Upravnom odboru izložbe/projekte za programsku djelatnost Studia -21- i to prema redosljedu na osnovi za to postavljenih kriterija. Upravni odbor udruge Beat/ galerije Studio -21-  Split će program aplicirati Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ministarstvu kulture RH  tražeći financijsku potporu.

Ostvarenom adekvatnom  potporom galerija Studio -21- će financirati tisak deplijana/pozivnice  (tekst i reprodukcija rada po dogovoru) i osigurati čuvanje (u radno vrijeme) izložbenog prostora.

Bez adekvatne financijske potpore galerija Studio -21- se ne obvezuje u cijelosti realizirati godišnji izložbeni program u 2018. godini.

Prijave se šalju poštom na adresu udruge:

Udruga za kulturu Beat/ galerija Studio -21-
Velebitska 66
21000 Split
s naznakom "Natječaj za izlaganje u 2018. godini.'

Natječaj je otvoren do 15. srpnja 2017.


 

(D.H.F., 14.06.2017)