natječaj

Fotografski natječaj za mlade na temu - Život je lijep!


prijava: 28.06.2017.

Sekcija mladih Fotokluba Rijeka objavio je natječaj na temu 'Život je lijep' namijenjen mladima u dobi do 25 godina starosti. 
Optimizam sadržan u izrečenom život je lijep želimo interpretirati  fotografskom slikom. Pojedinac je danas dezorijentiran i obeshrabren  zbog  ekonomske situacije i sve većeg pritiska korporativnog kapitala. Takvog „obeznađenog“ pojedinca vrbuju sadržaji plasirani kroz medije koji nude iluziju života. Ovakva situacija stvara depresivna stanja društva. Mi želimo pozitivno i afirmativno razmišljati i djelovati. Želimo fotografskom slikom kao moćnim medijem slati poruku - ŽIVOT JE LIJEP!

Može li se fotografskom slikom afirmativno i pozitivistički misliti? Može li se fotografskom slikom „hvatati“ stvarnost  na način da interpretira činjenicu da život doista jest lijep? Mogu li se pronaći vizualne senzacije koje će slati poruku ili emanirati duh pozitivizma na razini osjećanja i spoznaje ŽIVOT JE LIJEP?  Može i mogu…

Dakle, mladi autori do dvadeset pet godina starosti trebaju putem pojedinačne fotografije ili nizom fotografija / fotografska kolekcija, od šest fotografija / interpretirati ovu temu.

Više o natječaju / dokumentacija za prijavu 
 

(D.H.F., 23.06.2017)