KontaktOdjel za medije
Služba za javnu komunikaciju
Uprava za međunarodne kulturne odnose, europske poslove i javnu komunikaciju
Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 2, 10000 Zagreb
 
e-adresa: info@culturenet.hr