natječaj

Vinkuran 3D Fest 2017 - poziv


vrijeme: 18.5.2017.
prijava: 25.05.2017

Vinkuran je međunarodni sajmeno-izložbeni festival na kojem se dva dana druže i predstavljaju publici autori kiparskih djela i raznih umjetničkih  trodimenzionalnih uradaka (od nakita do velikih instalacija) u svim materijalima i u svim veličinama, a održava se na medulinskoj obali. Prijave za izlaganje primaju se do 25. svibnja 2017.   

Svi izlagači bit će publicirani u posebnom katalogu. Za prostorne viseće instalacije predviđen je prostor starorimskog kamenoloma Cavae Romanae Vinkuran, koji se nalazi između Medulina i Pule, a za plivajuće instalacije predviđen je prostor u moru pored obale na kojoj se priređuje Vinkuran 3D Fest. Kiparsko graditeljska djelatnost u Istri datira još od starorimskih vremena u Vinkuranu, Rovinju, Poreču, Piranu, Pazinu, Labinu, Kanfanaru i drugdje. U današnje vrijeme najvažniji korisnik kamenoloma i čuvar vjekovne umjetničke i graditeljske tradicije istarskih kamenoloma i obrade kamena je poduzeće Kamen Pazin d.d.
Stoga se nameće zaključak kako će održavanje ovog festivala početkom ljeta, u povodu Dana Općine Medulin i to u blizini pulske Arene i Cavae Romanae Vinkuran biti zgodna poveznica suvremenog i klasičnog kiparskog stvaralaštva te vrijedan i zanimljiv umjetnički događaj za sladokusce i širu publiku.

Propozicije

1. VINKURAN 3D FEST je međunarodni kiparski susret i umjetnički sajam, koji se održava svake godine početkom ljeta na medulinskoj obali i starorimskom kamenolomu Vinkuran. Okuplja umjetnike i ljubitelje umjetnosti iz Hrvatskre i inozemstva.
2. Mogu se izlagati sve verzije trodimenzionalnih vizualnih uradaka u svim materijalima (metal, kamen, terakota, keramika, staklo, drvo, plastika, gips, alabaster, karton, tekstil i razni drugi kompozitni materijali) a u slijedećim kategorijama:
2.1 Skulpture veće od 40 cm
2.2 Instalacije ( u obzir dolaze instalacije u kamenolomu Vinkuran i plivajuće instalacije u moru)
2.3 Skulpture od 15 do 40 cm
2.4 Multipli u serijama od 10 ili više primjeraka
2.5 Minijature do 15 cm
3. Svaki izlagač može izložiti i više radova, ali u katalog VINKURAN 3D FEST bit će objavljena fotografija samo jednog rada s tehničkim podatcima, te adresa, elektronička adresa i broj telefona ili mobitela.
4. Svaki izlagač besplatno dobiva jedan primjerak kataloga. Katalog se tiska na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku.
5. Dodijeljuju se slijedeće nagrade i priznanja:
   5.1  Pozlaćena plaketa stručnog žirija
   5.2  3 srebrene plakete stručnog žirija
   5.3  Pozlaćena plaketa po izboru svih izlagača (odabir ovog kolegijalnog priznanja vrši se    primjenom pravila pozitivne selekcije, slično izboru pjesme na Eurosongu)
   5.4  3 srebrne plakete po izboru izlagača
   5.5  Očitovanja izvrsnosti, po izboru izlagača. Broj priznanja ovisi o kvaliteti izloženih djela.
6. Prijave za izlaganje se primaju do 25. svibnja 2017. posredstvom e-maila: vinkuran3d@gmail.com.
7. Sudionici izložbe, iz Hrvatske i inozemstva, sudjeluju u troškovima realizacije izložbe s iznosom od 300,00 kuna. Članovi Hrvatskih udruga likovnih umjetnika, koje su priznate od strane Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, te sličnih udruga u inozemstvu, participiraju u troškovima izložbe s iznosom od 150,00 kuna.
8. VINKURAN 3D FEST osigurava za izlagače do  3 tipizirana postamenta ili jedan stol za multiple i djela veličine do 15 cm.
9. Prijavljeni autori o svom trošku dopremaju i otpremaju radove za izlaganje. Izložba VINKURAN 3D FEST 2017 se otvara u subotu 10. lipnja 2017. u 11 sati, te ostaje otvorena do nedjelje 11. lipnja. uveće u 22 sata.  Radovi se moraju dopremiti 10. 06. najkasnije do 9:00 sati. Radovi trebaju biti izloženi do završetka festivala.
10. Nagrade i priznanja se objavljuju u subotu predveće u 19:00 sati.
11. Organizatori izložbe su: Općina Medulin i Likovni art dizajn centar LADICA, Zagreb.
12. Tehnička realizacija: LADICA, Radićeva 30, 10000 Zagreb
13. Informacije: 052 385 676 ili 095 8675 646, vinkuran3d@gmail.com         

Prijavnica