djeca, mladi

Prijave za Festival likovne i glazbene umjetnosti u Dugom Selu


prijava: 30.10.2020.

Ovogodišnji Festival likovne i glazbene umjetnosti održat će se početkom studenog, u Glazbenoj školi u Dugom Selu. Glavni ciljevi pokretanja Festivala su razvoj kreativnosti i dječje mašte kroz glazbu, ples i igru. Ciljna skupina su osnovnoškolska i srednjoškolska djeca do 19 godina.

Organizator Festival likovne i glazbene umjetnosti je Glazbena škola Dugo Selo.

Festival je natjecateljskog karaktera a održati će se u tri kategorije:
1. kategorija: Likovna umjetnost
2. kategorija: Glazbena umjetnost (Sviranje)
3. Kategorija: Glazbena umjetnost (Pjevanje)

Za ovogodišnje natjecanje iz Likovne umjetnosti  tema je ,,Radost života″. Radovi mogu biti nacrtani u bilo kojoj tehnici. Svi radovi biti će izloženi u prostorijama Glazbene škole Dugo Selo. 2. studenog bit će objavljena imena finalista a 6. studenog održat će se finale natjecanja i dodjela nagrada.

Sve radove potrebno je poslati najkasnije do 30. listopada 2020. na adresu:
Glazbena škola „Dugo Selo”, Zagrebačka 24, 10 370 Dugo Selo.

U 2. i 3. natjecateljskoj kategoriji iz Glazbene umjetnosti učenici prijavljuju 1 skladbu po slobodnome izboru, u dužini trajanja između 2 i 5 minuta. U 2. kategoriji mogu se prijaviti svi mladi glazbenici bez obzira na instrument koji sviraju. 2. studenog bit će objavljena imena finalista a 5. studenog održat će se finale natjecanja i dodjela nagrada. U finale će se plasirati 10 najuspješnijih izvođača iz svake kategorije. Svi učesnici, u 3. kategoriji mogu pjevati uz ili bez pratnje matrice, po slobodnom izboru.

Prijave se vrše najkasnije do 30. listopada 2020. godine, e-mailom, poštanskom prijavom ili telefonskom prijavom na:

Glazbena škola ,,Dugo Selo”,
Zagrebačka 24, 10 370 Dugo Selo
Tel. +385 1 27 53 765 
Mob. +385 91 27 53 087 
E-mail: glazbena.skola.ds@gmail.com
Website: gs-dugo-selo.skole.hr

Prijava mora sadržavati ime i prezime natjecatelja ili grupe, ime mentora i ime škole te nazive skladbi. Odluka žirija je konačna i na nju ne postoji mogućnost žalbe.

(D.H.F., 05.10.2020)