djeca, mladi

Festival dječjeg filma – Dugo Selo


prijava: 30.10.2020.
mjesto: Dugo Selo

Glazbena škola Dugo Selo pokreće Rez – Festival dječjeg filma koji za cilj ima poticanje dječjeg kreativnog izražavanja kroz filmsku umjetnost. Sudjelovati mogu sve dječje filmske skupine koje djeluju unutar osnovnih i srednjih općeobrazovnih i umjetničkih škola.

Organizator festivala: Glazbena škola Dugo Selo, Zagrebačka 24, Dugo Selo
Rok prijave: 30. listopad 2020.
Vrijeme i mjesto održavanja festivala: 4. – 6. studenog 2020., Dvorana Glazbene škole Dugo Selo
Dodatne informacije: rezfestivaldjecjegfilma@gmail.com ili na broj 01/2753-765.
 
Kategorije:
 
Kategorija Junior – Osnovne općeobrazovne i umjetničke škole
Kategorija Senior – Srednje općeobrazovne i umjetničke škole
 
Svaka kategorija ima svoje podkategorije:
a) Animirani film
b) Igrani film
c) Dokumentarni film
 
Prijave:
 
Film ne smije trajati dulje od 20 minuta. Film je moguće poslati elektroničkim putem (npr. WeTransfer), zajedno sa prijavnicom (podacima o autorima filma, nazivom i adresom škole te imenom mentora) na mail adresu rezfestivaldjecjegfilma@gmail.com ili poštom u CD/DVD formatu.
 
Teme:
 
Tematika filma nije određena, a apeliramo na mentore da osiguraju primjeren sadržaj. Ocjenjivački sud neće uzeti u obzir filmove neprimjerenog sadržaja.

Ocjenjivački sud i nagrade:
 
Ocjenjivački sud sastoji se od minimalno 5 članova. Festival je natjecateljskog karaktera te će u svakoj kategoriji biti dodjeljene nagrade za prva tri mjesta.  Međutim vođeni idejom da svaki trud treba nagraditi, svi pristigli filmski uradci bit će nagrađeni. Svi pristigli radovi bit će javno prikazani u dvorani Glazbene škole Dugo Selo, uz prisutstvo ocjenjivačkog suda.
 
Slanjem prijave autori daju dozvolu festivalu za javno prikazivanje filma te dozvolu za korištenje materijala za promociju festivala u medijima.
 
Putni troškovi i smještaj:
 
Sudionici koji odluče prisustvovati na Festivalu, troškove puta i smještaja snose sami.
 
Odgovorna osoba (mentor ili autor) svojim potpisom i pečatom obrazovne ustanove na prijavnici prihvaća odredbe ovog pravilnika.

(R.P.B., 06.10.2020)