natjecanje

Poziv umjetnicima u kustosima mlađe generacije


vrijeme: 25.11.2002. - 20.12.2002.
organizator: Udruga za vizualnu kulturu

Udruga za vizualnu kulturu "Što , kako i za koga", WHW poziva umjetnike i kustose mlađe generacije da putem natječajnih prijedloga sudjeluju u kreiranju programa Galerije Nova za 2003. godinu. Natječaj je otvoren do 20. prosinca 2002. godine.
Program Galerije Nova za 2003. sastojat će se od izložbenih i popratnih programa koji će funkcionirati kao edukacijska platforma. Prioriteti programa su rad s mladim umjetnicima i kustosima, intenziviranje međunarodne suradnje, interdisciplinarni pristup koji uz umjetnost afirmira rubne suvremene scenske, glazbene, literarne i filmske izričaje. Prateći program zalagat će se za kritičku valorizaciju i kontekstualizaciju suvremene umjetničke prakse unutar širokog polja suvremenih teorija, za približavanje suvremene umjetnosti širem krugu publike te općenito za sustavnije i osvještenije bavljenje vizualnim umjetnostima, osobito s obzirom na mladu likovnu scenu. Prijedlozi se prijavljuju (isključivo dokumentacija), poštom na adresu: WHW / Arkzin Ilica 176, Zagreb; e-mailom na adresu: whw@mi2.hr ili osobno na gore navedenu adresu, u razdoblju od 16.12 do 20.12 od 9 do 13 sati. Izložbeni program Galerije Nova obuhvatit će 10 do 12 izložbi godisnje, a sastoji se od tri programske linije: samostalne izložbe umjetnika mlade generacije, kustoske koncepcije i koncepcijske izložbe međunarodnih kustosa. Natječajnim putem odabiru se prve dvije programske linije dok se izložbe međunarodnih kustosa realiziraju pozivno. 1. STARTsolo je serija samostalnih izložbi autora mlade generacije hrvatskih autora/ica u području vizualnih i performativnih umjetnosti. Pozivamo umjetnike/ce ili umjetničke skupine mlađe generacije, kao i one koji bez obzira na godine tek započinju umjetničko djelovanje, koji djeluju na području Hrvatske te hrvatske autore koji se školuju ili žive u inozemstvu, da osmisle koncept samostalnog izložbenog projekta. Uz medije slikarstva, skulpture i grafike, fotografije, instalacije, videa, performansa, akcija u javnom prostoru, internet projekata, multimedijske i interaktivne umjetnosti itd., poziv je otvoren svim oblicima suvremenog umjetničkog izričaja. 2. Poziv za realizaciju kustoskih koncepcija izložbi otvoren je autorskim prijedlozima kustosa/ica i kustoskih kolektiva koji djeluju na području Hrvatske te autorima s područja Hrvatske koji se školuju u inozemstvu. Prioriteti poziva su rad s kustosima mlađe generacije, no načelno je poziv otvoren svim koncepcijama koje se zalažu za inovativne i progresivne izlagačke strategije prezentiranja suvremene umjetnosti. Nije usko tematski određen, a ponajprije je usmjeren grupnim izložbenim konceptima koji razvijaju i imenuju sklop aktualnih, društveno relevantnih tema, različitim cross-over projektima koji uz suvremenu umjetnost mogu uključiti i područja arhitekture, dizajna, filma, glazbe, teorije, znanosti... Kustoske koncepcije trebaju uključivati rad s domaćim umjetnicima svih generacija, a zamišljene su trans-generacijski, kao otvoreni "laboratorij ideja" i dinamični prezentacijski okvir koji nudi različite oblike i strategije izlaganja, zalažu se za kontekstualizaciju domaće umjetničke produkcije, čime se inicira kreativni prostor međusobnog djelovanja. Propozicije natječaja: Prijedlozi se prijavljuju isključivo dokumentacijom, a ne originalnim radovima. Prijava treba sadržavati: ime i prezime autora/ice ili umjetničke skupine, kontakt adresu, kratku biografiju, koncept i razradu izložbenog projekta (ne dulje od dvije stranice), tehnički opis koji uključuje i opremu potrebnu za realizaciju projekta. Uz to, kustoske koncepcije trebaju sadržavati i imena umjetnika i kratak opis radova. Slikovni materijali mogu uključiti: fotografije, dijapozitive, skice, printove, video i audio zapise, fotokopije, CD i druge digitalne medije (fajlovi po mogućnosti u .tiff ili .jpeg formatu). Pristigle prijedloge selektirat će kustoski tim udruge "Sto, kako i za koga", u sklopu programske linije STARTsolo bit će odabrano 5 izložbi, dok će kustoske koncepcije obuhvatiti 3 izložbe. Pristigla dokumentacija u pravilu se ne vraća, osim na izričit zahtjev autora, a po završetku procesa selekcije u veljači 2003. Zadržava se pravo javne prezentacije, publiciranja i upotrebe svih prijavljenih radova/projekata bez naknade. Odabrani autori/ice obavezuju se da će izvesti rad u suradnji s organizatorima projekta, u dogovoru s kojima rješavaju prijevoz, prihvat i povrat radova, kao i detalje vezane za postav i predstavljanje radova/projekata.