smotra, revija

Emotional Marketing: Festivals. Events. Tourism.


vrijeme: 06.03.2003. - 09.03.2003.
mjesto: Beč
organizator: International Festivals

0d 6. do 9. ožujka 2003. u Beču će se održati 12. godišnja europska konvencija IFEA-e (International Festivals & Event Association) ove godine pod naslovom "Emotional Marketing: Festivals. Events. Tourism."
Ovo je prilika za pojedine festivale ili događanja da predstave svoj program na Okruglom stolu zajedno s ostalim producentima iz srednje i istočne Europe. Predviđeno je deset sesija koje traju 60 minuta i unutar kojih imate priliku predstaviti svoj projekt. Za više informacija kontaktirajte Anitu Wiedersich na e-mail: office@hallamasch.at