predstavljanje

Koprivnica: predstavljanje rezultata projekta digitalizacije


vrijeme: 12.03.2008. - 12.03.2008.12 h
mjesto: Koprivnica, Knjižnica i čitaonica 'Fran Galović', Zrinski trg 6

Predstavljanje rezultata projekta 'Digitalizacija zavičajne i kulturne baštine – novine 'Glas Podravine' (1950.-2007.)' održat će se u srijedu, 12. ožujka, u 12 sati, u Knjižnici i čitaonici 'Fran Galović' Koprivnica.

Ovo je prvi projekt realiziran u okviru nacionalnog projekta digitalizacije 'Hrvatska kulturna baštine', koji provodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, Muzejskim dokumentacijskim centrom i Hrvatskim državnim arhivom.

Cilj projekta Digitalizacija zavičajne i kulturne baštine – novine 'Glas Podravine' (1950.-2007.) je promocija zavičajne i kulturne baštine korištenjem najsuvremenije tehnologije i postupaka digitalizacije. Digitalizacija osigurava zaštitu originala, a istovremeno širi dostupnost najširem krugu korisnika u zemlji i inozemstvu putem interneta ili nekog drugog digitalnog medija.

Nositelj projekta je Knjižnica i čitaonica 'Fran Galović' Koprivnica u suradnji s Muzejom grada Koprivnice i Poduzećem 'Glas Podravine'. Izvoditelji projekta su tvrtke ArhivPRO d.o.o. Koprivnica i Point d.o.o. Varaždin. Realizaciji projekta pridonijela su i sredstva javnog priopćavanja te građani koji su sudjelovali u formiranju tzv. idealnog primjerka 'Glasa Podravine', novina s najdužom tradicijom izlaženja u toj lokalnoj sredini. Savjetodavnu pomoć pružao je Ured nacionalnog projekta digitalizacije 'Nacionalna kulturna baština'. Projekt su financijski poduprli Grad Koprivnica i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. D. Sabolović-Krajina