novo izdanje

'Glas Koncila' objavio prilog 'Vodič kroz crkvene muzeje'


vrijeme: 18.07.2007. - 18.07.2007.
organizator: Glas koncila

Katolički tjednik 'Glas Koncila' objavio je u posljednjem broju ilustrirani prilog na 16 stranica o šezdesetak zbirka i muzeja u kojima se čuvaju važna, dragocjena i jedinstvena kulturna dobra Katoličke crkve u Hrvatskoj - 'Vodič kroz crkvene muzeje'.

U Zagrebačkoj nadbiskupiji po vrijednosti se ističe franjevački samostan u Klanjcu, jedan od prvih ranobaroknih sakralnih spomenika u Hrvatskoj, koji su dali sagraditi hrvatski ban Sigismund i njegov bratić Nikola Erdoedy 1630., a crkvu su odredili za mauzolej svoje obitelji. Uz velik broj sakralnih spomenika posebno su vrijedni sarkofazi te velikaške obitelji koji se po ljepoti mogu mjeriti s onim carske obitelji Habsburg u Beču.

U Đakovačkoj i srijemskoj biskupiji najvrjednijim se smatra spomen-muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera, Zbirka franjevačkog samostana u Iloku koji je sagrađen kad i crkva 1349., Zbirka slika kapucinskog samostana u Osijeku te Zbirka franjevačkog samostana u Vukovaru. Ta zbirka posjeduje knjižnicu s više od 12 tisuća svezaka, među trima je najvrjednijima u Hrvatskoj i u njoj se nalaze "rarissime Croatie": inkunabule, boblijske inkunabule i ilirički evanđelistar iz 1794.

U Varaždinskoj biskupiji najpoznatija je Crkvena zbirka uršulinskoga samostana u kojoj se čuvaju vrijedne kasnobarokne slike, nekoliko gotičkih skultpura te vrijedna zbirka crkvenog ruha.

U Splitskoj metropoliji na prvom je mjestu Riznica splitske katedrale u kojoj se čuva najstarija hrvatska rukopisna knjiga Splitski evanđelistar, pisan različitim pismima koji novija istraživanja datiraju u 6. i 7. st. U Zbirci samostana otaca dominikanaca "Augustin Kažotić" u Trogiru čuva se poliptih Blaža Jurja Trogiranina, oltarna pala Gospe s djetetom i svecima, a od drvene plastike ističe se Golgota i kamena gotička Pieta (Bogorodica žalosna). Posebna dragocjenost je Riznica trogirske katedrale sv. Lovre u sakristiji koje je smještena riznica s moćnicima, crkvenim ruhom, knjigama i obrednim predmetima.

U Šibenskoj biskupiji najvrjedniji je Dijecezanski muzej svete Barbare, istoimene crkve iz 15. st. koja se smatra spomenikom gotičkog graditeljstva.

Hvarska biskupija obiluje zbirkama koje svjedoče o bogatstvu redovničkih zajednica, benediktinaca, franjevaca, dominikanaca, uz biskupijski muzej na Hvaru.

U Dubrovačkoj biskupiji među najvažnijim zbirkama i muzejima su Muzej samostana sv. Dominika s glasovitim klaustrom - četverokutnim dvorištem i trijemovima - kao znamenitim graditeljskim djelom iz 15. st., Riznica dubrovačke katedrale te Zbirka franjevačkoga samostana Male braće s najstarijom ljekarnom u Europi, iz 1317.

Među najvrjednijim riznicama i muzejima Riječke metropolije jest Riznica franjevačkog samostana na Trsatu u kojoj se čuva crkveno posuđe od 13. do 19. st. te Zbirka crkvenog ruha, Katedralni muzej u kojem u se čuva isusovačka baština katedrale sv. Vida, Muzej samostana sv. Franje na Cresu koji su utemeljili franjevci konventualci. U toj zbirci najvrjednija je inkunabula "Senjski misal" iz 1494. tiskan hrvatskom glagoljicom. Otok Krk ima nekoliko vrijednih zbirka i muzeja, među kojima je Sakralna zbirka Krčke biskupije te Muzej franjevačkog samostana na Košljunu.

U Porečko-pulskoj biskupiji najvrjednija je Zbirka Eufrazijana u sklopu katedralnog kompleksa, u kojoj su rimski mozaici iz 3. st., Zbirka sakralne umjetnosti župe sv. Blaža u Vodnjanu u kojoj se čuva najveća zbirka relikvijara u Hrvatskoj sa 188 predmeta.

Veliko umjetničko umjetničko blago čuva se i u Zadarskoj metropoliji, u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti (SICU), u sklopu benediktinskog samostana sv. Marije, poznatije pod imenom "Zlato i srebro Zadra". Smatra se jednom od najvrjednijih crkvenih zbirka u Hrvatskoj i Europi i među pet najvrjednijh zbirka u svijetu. Drugu vrijednu Zbirku crkve sv. Šimuna odlikuje raskošna srebrena raka toga sveca iz 14. st., remek djelo zlatara Franje iz Milana koji se nastanio u Zadru. (Hina)

Crkveni muzeji u Hrvatskoj sada i na kartama Google Maps