festival

Radionica - Informatika u povijesnoj znanosti


vrijeme: 15.05.2003. - 15.05.2003.12 - 17 h
mjesto: Tehnički muzej – velika dvorana
organizator: British Council, Ministarstvo znanosti tehnologije RH, Tehnički muzej

U četvrtak 15. svibnja u terminu od 12 do 17 sati u sklopu Festivala znanosti održat će se radionica Informatika u povijesnoj znanosti pod vodstvom Gordana Ravančića. Ova radionica će vas uvesti u istraživanje povijesti putem postojećih digitalno obrađenih enciklopedija, baza podataka i izvora (npr. Encyclopedia Britannica, Lexikon des Mittelalters, Quellen zur mittelalterische Geschichte). Bit će prikazani programski paketi za računalnu obradu podataka važnih za sređivanje povijesnih događaja (npr. MS Access, Kleio etc.), kao i postupci za pripremu nekih dosad neobjavljenih izora (npr. kazneni i drugi sudski spisi dalmatinskih komuna srednjega vijeka) za objavu u digitalnom formatu. Na radionici će se raspravljati i o on-line bazi izvora za hrvatsku povijest koja bi trebala poslužiti kao temelj digitalne knjižnice za povijest.
O autoru Gordan Ravančić je rođen 7. lipnja 1972. godine u Zagrebu. U školskoj godini 1991./92. upisao je prvu godinu dodiplomskog studija povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na prvoj godini studija učlanio se u povijesno društvo OTIUM, čiji je i danas član, a od 1994.-1997. i tajnik uredništva istoimenog časopisa. U šk. god. 1995./96. diplomirao je jednopredmetnu povijest s temom diplomskog rada Vino u srednjovjekovnom Dubrovniku. Tijekom šk. god. 1996./97. pohađao je poslijediplomski studij na Srednjoevropskom Sveučilištu u Budimpešti (Mađarska) gdje je na odsjeku za srednjovjekovne studije i magistrirao na temi Tavern Life in Late Medieval Dubrovnik: Evidence from the Records of Criminal Justice. Godine 1999. (svibanj) magistriaro je i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Život u krčmama kasnosrednjovjekovnog Dubrovnika. U magistarskim radovima analizirao je funkciju krčme kao vrlo važne ustanove u svakodnevnom životu srednjovjekovne sredozemne komune. Od 1. siječnja 1998. zaposlen je kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest, a od ljetnog semestra šk.god. 1998.-99. drzi seminare na studiju povijesti Hrvatskih studija iz kolegija Povijest hrvatskih zemalja od 12 do 16 stoljeća. Također drži i predavanja i vježbe kolegija Informatika u povijesnoj znanosti. Kontakt: Gordan Ravančić,http:/gordan@misp.isp.hr Hrvatski institut za povijest Opatička 10 Zagreb