izložba

Izložba - Veliki Tabor


vrijeme: 16.05.2003. - 16.06.2003.12 h
mjesto: Muzej Mimara
organizator: Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor, Desinić

Hrvatski restauratorski zavod i Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor, Desinić, otvaraju izložbu pod nazivom VELIKI TABOR koja će publici prezentirati dosadašnja istraživanja i radove na obnovi ovog spomenika kulture najviše kategorije. Zahvaljujući dobroj očuvanosti i visokim vrijednostima arhitektonskog sklopa, Veliki Tabor jedan je od najznačajnijih spomenika profanog graditeljstva u Hrvatskoj. Otvaranje izložbe predviđeno je za 16.svibnja u 12 sati u Muzeju Mimara u Zagrebu.
Autori izložbe su: Drago Miletić, Blanda Matica, Amelio Vekić, Nadica Jagarčec, Goranka Kovačić. Oblikovanje i prezentacija sadržaja na posterima: Vedran Linke. Od početka devedesetih godina 20. stoljeća Ministarstvo kulture financira sustavna arheološka i konzervatorska istraživanja, kao i zaštitne radove, s ciljem da se sve strukture Velikog Tabora građevinski saniraju i primjereno prezentiraju, a njegovi prostori dobiju odgovarajuću namjenu, koja mora biti sukladna njegovim spomeničkim značajkama. Ovom se izložbom prezentiraju rezultati provedenih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja kojima su neosporno utvrđene razvojne faze nastanka velikotaborskog kompleksa. Ističući sadašnje neprimjereno samovlasno korištenje Velikog Tabora od strane Društva Veliki Tabor autori izložbe iznijeli su prijedloge prezentacije i buduće namjene koja mora biti sukladna njegovim visokim spomeničkim značajkama. Neophodno je da buduća prezentacija Velikog Tabora uključuje sav prostor unutar vanjskog obrambenog zida. Pored burga to je gospodarska zgrada i bastionska kula, a važno je da se u sustav zaštite i prezentacije uključi i širi krajolik dvorca. Tako bi se očuvala cijela ambijentalna cjelina s vizurama koje doprinose atraktivnosti spomenika.