smotra, revija

Program Međunarodnog kulturnog centra Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu


vrijeme: 27.06.2003. - 08.10.2003.
mjesto: Grožnjan, Hrvatska
organizator: Hrvatska glazbena mladež

Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu ugostit će brojne radionice, tečajeve, škole u bogatom programu od 27. lipnja do 8. listopada.
27. lipnja - 6. srpnja Radionica suvremenog plesa i plesno kazalište za djecu i mladež Koreografi: Peggy Olislaegers, Adriaan Luteijn (Nizozemska) Desa Virant, Zaga Živković (Hrvatska) Tečaj violončela za djecu Voditeljica: Maja Virant (Hrvatska/ Slovenija) 1. - 10. srpnja Tečaj violine za djecu i njiihove učitelje Voditelj: Armin Sešek (Slovenija) 8. - 17. srpnja Tečaj glasovira za djecu i njiihove učitelje Voditeljica: Manana Kandelaki (Gruzija/Rusija) Operni studio - BEL CANTO Voditelji: Vladimir Kandelaki (Gruzija/Rusija) Hrid Matić (Hrvatska) 12. - 23. srpnja Škola hrvatskih tradicijskih glazbala Voditelj: Đuro Adamović (Hrvatska) 19. - 24. srpnja Majstorski tečaj violine Voditelj: Stefan Milenkovich (Italija/SAD) 25. srpnja - 8. kolovoza Ljetna jazz škola Big Band radionica Majstorski tečajevi jazz saksofona, jazz gitare, kontrabasa, trube i trombona(Big Band), glasovira i bubnjeva Mentori: John Thomas (SAD), truba Karlheinz Miklin (Austrija), saksofon Hermann Breuer (Njemačka), trombon Emil Spanyi (Mađarska/ Francuska), glasovir Elvis Stanić (Hrvatska), gitara Ewald Oberleitner (Austrija), kontrabas Joris Dudli (Austrija), bubnjevi Boško Petrović (Hrvatska), combo sastavi Sigi Feigl (Austrija), voditelj Big Band radionice 30. srpnja - 8. kolovoza REA - metoda poduke solfeggia Voditelj: Oliver Oliver (Hrvatska) 11. - 20. kolovoza Majstorski tečaj harfe Voditeljica: Biserka Krčelić (Hrvatska) 11. - 21. kolovoza Tečaj barokne glazbe Voditelji: Mimi Mitchell, barokna violina Pieter van der Houweelingen, barokne flaute Mitchell Sandler, barokno pjevanje Mario Penzar, čembalo i Krešimir Lazar, violončelo: continuo i generalbas Saša Britvić, interpretacija baroknih oratorija 11. - 21. kolovoza Majstorski tečaj marimbe Voditeljica: Cornelia Monske (Njemačka) 22. - 31. kolovoza Majstorski tečaj flaute Voditelj: Gaspar Hoyos (SAD/Francuska) 25. - 30. kolovoza Brass akademija Majstorski tečajevi trube, tube, roga i trombona Komorna glazba za brass instrumente Voditelji: Stanko Arnold, truba (Slovenija) Mel Culbertson, tuba (SAD) Eric Penzel, rog (Njemačka) Branimir Slokar, trombon (Švicarska) 1. - 6. rujna Majstorski tečaj violine i komorne glazbe za gudače Voditelji: Geoffry Wharton, violina (SAD/ Njemačka) Johannes Nauber, violončelo (Njemačka) Vincent Royer, viola (Francuska/ Njemačka) POSEBNI PROJEKTI: srpanj 2003. Razmjena mladih glazbenika: Hrvatska glazbena mladež - Međunarodni dobrotvorni fond Vladimir Spivakov (Rusija) srpanj / kolovoz 2003. Razmjena mladih glazbenika: Hrvatska glazbena mladež - Associazione Progetto Musica (Italija) srpanj / kolovoz 2003. CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST 25. kolovoza - 2. rujna STUDIO DRAMSKE UMJETNOSTI "ETRA" 2. - 7. rujna ZAGREBAČKI GLUMAČKI STUDIO 29. rujna - 8. listopada TRIRHENUM SYMPHONY ORCHESTRA BASEL Kontakt: HGM JEUNESSES MUSICALES CROATIA Trg Stjepana Radića 4 10 000 Zagreb Tel: + 385 1 6111 600 + 385 1 6111 542 Fax: + 385 1 6111 566 e-mail: hgm-jmc@zg.tel.hr HGM centar Grožnjan (od 15. lipnja) HGM 52429 Grožnjan Tel./Fax: 052 776 106 e-mail: hgm-jmc@zg.tel.hr