smotra, revija

Natječaj za sudjelovanje na (trećem) danu hrvatskog performance-


vrijeme: 27.05.2003. - 02.06.2003.
mjesto: Varaždin
organizator: HDLU Varaždina

HDLU Varaždin raspisuje N A T J E Č A J za sudjelovanje na (trećem) danu hrvatskog performance-a. Prijave poslati najkasnije do 2.6.2003.
HDLU Varaždin raspisuje N A T J E Č A J za sudjelovanje na (trećem) danu hrvatskog performance-a Nastavljajući dvogodišnju praksu, i ove godine dan performance-a održati će se krajem kolovoza, točnije u subotu, 23.kolovoza 2003. Manifestacija je zamišljena kao jednodnevno izvođenje performance-a na različitim lokacijama (ovisno o zahtjevima autora) u gradu Varaždinu, a ima za cilj okupiti najrelevantnije umjetnike koji njeguju ovu formu, kao i dati priliku mlađim autorima da se u njoj iskušaju. Rezultate i više informacija o prva dva izdanja možete dobiti na web stranici: www.hdlu-varazdin.hr Dan hrvatskog performancea i ove godine podupire Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, te postaje sve prepoznatljivija manifestacija ovog izričaja kod nas, a ove godine nam je cilj dovesti i stranog gosta-sudionika Natječaj je otvoren za sve autore koji su rođeni ili djeluju više godina u Republici Hrvatskoj. Prijave, sa detaljnim opisom projekta, troškovnikom kao i tehničkim zahtjevima za realizaciju projekta, šalju se na adresu HDLU Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV br.6, 42000 Varaždin, ili na mail: hdlu-varazdin@vz.hinet.hr, najkasnije do 2.06.2003.god Organizacijski odbor će na temelju uvida u materijale i u skladu s mogućnostima realizacije odabrati projekte, te autore obavijestiti najkasnije do 15.06.2003.