x ostalo

Silovana – ulična akcija na Cvjetnom trgu


vrijeme: 25.11.2009. 10,00
mjesto: Zagreb; Trg Petra Preradovića
organizator: B.a.B.e.

Ulična akcija 'Silovana' održava se u srijedu, 25. studenog, na Trgu Petra Preradovića, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Akcija počinje u 10 sati, postavljanjem lutki koje će ispričati priče umjesto žena žrtava seksualnih zločina.

U 11 sati medijima će se obratiti Ljubica Matijević Vrsaljko, koordinatorica B.a.B.e. pravnog tima, Irena Sarta, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, mr.sc. Suzana Kunac, B.a.B.e., dr.sc. Vesna Pusić, predsjednička kandidatkinja, dr.sc. Ivo Josipović, predsjednički kandidat te Nadan Vidišević (izjava), predsjednički kandidat.

U 11,30 sati predstavlja se web portal www.silovanje.org gdje će sve žrtve seksualnih zločina moći prijaviti kaznena djela seksualnog zlostavljanja.

U razdoblju od 11:45 do 15: sati slijedi distribucija info materijala i dijalog s građanima/kama o seksualnim zločinima (u akciji će nam se pridružiti: Siniša Labrović, konceptualni umjetnik; Milivoj Beader, glumac; Nina Violić, glumica, Saša Antić, TBF; Damir Karakaš, pisac; Davor Bruketa, Gordana Golik, Kitica Kekić, iz Bruketa & Žinić; Ida Prester, TV voditeljica, Marijan Crtalić, likovni umjetnik i mnogi drugi kolege/ice iz OCD-a).

Za potrebe kampanje osmišljeni su plakati, web portal i brošure koje sadrže osnovne informacije za sve žene koje traže pomoć.

Rad na dizajnu kampanje donirala je agencija za dizajn Bruketa&Žinić, jingl kampanje će besplatno emitirati Radio Cibona. Lutke na napuhavanje koje će se koristiti u uličnoj akciji donirao je sexy shop Izazov.

'Nasilje protiv žena je manifestacija povijesno nejednakih odnosa snaga između muškaraca i žena, koji su doveli do dominacije nad ženama i diskriminacije žena od strane muškaraca i sputavanja potpunoga razvoja žena'. U Preporuci br. 19 Komiteta Ujedinjenih Naroda za eliminaciju svih oblika diskriminacije prema ženama naglašava se 'nasilje temeljeno na spolu je oblik diskriminacije koji ozbiljno ugrožava mogućnost žena da uživaju prava i slobode na osnovi jednakosti s muškarcima'.

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama dio je globalne kampanje za ženska ljudska prava koja započinje 25. studenog - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava.

B.a.B.e. će ovogodišnji Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama posvetiti aktualizaciji pitanja seksualnih zločina jer upravo seksualno uznemiravanje, silovanja i drugi seksualni zločini najjasnije pokazuju kako je teško utjecati na odbacivanje predrasuda koje su se stoljećima prenosile i učvršćivale u svijesti pojedinaca i zajednice. Bez obzira na više od dva desetljeća borbe za ženska ljudska prava feminističkog pokreta u Hrvatskoj i danas osjećaj srama i vlastite krivnje opterećuju žrtvu a ne počinitelja seksualnog delikta.

Za Međunarodni dan ljudskih prava 10. prosinca B.a.B.e. i još 5 organizacija civilnog društva otvorit će Kuću ljudskih prava u Zagrebu i održati nacionalnu konferenciju o diskriminaciji o čemu ćete svi/e biti još dodatno informirani/e.

(I.P., 24.11.2009)