natječaj, radionica, kolonija

Pravna klinika za rodnu jednakost - poziv


prijava: 01.03.2010.
organizator: Centar za ženske studije

Centar za ženske studije poziva na upis u obrazovni program unutar projekta NVO klinika za sprječavanje spolne diskriminacije i mobbinga. Prijave za proljetni, specijalistički ženskostudijski program 'Pravna klinika za rodnu jednakost' primaju se do 1. ožujka.

Program je namijenjen polaznicama koje su zainteresirane produbiti znanja o problematici spolne diskriminacije i mobbinga te u sklopu programa volontirati u jednoj od ženskih/ljudskopravaških udruga, a uključit će predavanja, radionice i iskustveni oblik učenja kroz primjenu stečenog znanja u nastavi i ženskim nevladinim organizacijama.

Program će trajati od ožujka do srpnja 2010. godine prema zajednički dogovorenom rasporedu. Program predstavlja oblik neformalnog obrazovanja, a po završetku istoga polaznice dobivaju uvjerenje Centra za ženske studije o završenom programu.

Modul Pravna klinika za rodnu jednakost izvodit će dr. sc. Snježana Vasiljević, a unutar kojeg će radionicu Glumom do vlastitih glasova ili od žrtve do subjekta voditi dr.sc. Dubravka Crnojević-Carić.

Ovogodišnji specijalistički program namijenjen je polaznicama koje su završile osnovni obrazovni program ženskih studija, studenticama koje su na druge načine stekle osnovna znanja iz ženskih studija ili feminističkih teorija, ženama čiji je profesionalni ili aktivistički angažman povezan s ovogodišnjim tematskim cjelinama, te ženama kojima je samoobrazovanje važan dio usavršavanja i obrazovanja za demokratsko građanstvo.

Uvjeti upisa:
- interes za feminističke teorije i želja za aktivističkim djelovanjem u području ženskih ljudskih prava i rodne jednakosti;
- predznanje iz ženskih/rodnih studija, feminističkih teorija i srodnih područja je dobrodošlo, ali nije uvjet, kao niti stupanj formalnog obrazovanja.

Tko se može upisati? Žene s navršenih 18 godina. Završena srednja škola. Sudjelovanje u cjelovitom programu. Mogućnost redovitog i kontinuiranog sudjelovanja.

Prijave zainteresiranih za ovogodišnji specijalistički program Ženskih studija sastoje se iz pisanog životopisa i kraćeg pisanog obrazloženja interesa za sudjelovanje u programu. Uz osnovne podatke u životopis treba uključiti podatke o formalnom i neformalnom obrazovanju, profesionalnom statusu/zanimanju te navesti dosadašnji interes i znanja iz područja ženskih/rodnih studija ili feminističkih teorija i politika, primjerice odslušane kolegije, napisane tekstove, izvedbe, rad na projektu ili profesionalnim aktivnostima, aktivističko iskustvo i sl.

Prijave se mogu slati e-mailom (s navedenim prilozima u privitku) ili poštom na adresu:
Dolac 8
Centar za ženske studije
10000 Zagreb
ili na e-mail adresu zenstud@zamir.net

(I.P., 09.02.2010)