natječaj

Herimed – poziv na partnerstvo civilnog sektora


organizator: Herimed

Herimed Association, neprofitna organizacija koja promovira katalogiziranje, konzeravciju, menadžment i unaprjeđenje materijalne i nematerijalne euromediteranske kulturne baštine, poziva na sudjelovanje u projektu IPA 2009 'Podrška partnerstvu između kulturnih organizacija'. Rok prijave je 1. lipanj.

Herimed je pravno utemeljen na pretpostavkama Regionalnog centar za planiranje i restauraciju (Sicilija), a rezultat je EUROMED programa za baštinu kojeg sufinancira EU (EuropeAid Office). Herimed je mreža od 25 članova (među njima ministri, regije i sveučilišta) 13 mediteranskih zemalja.

Herimed je organizacija civilnog društva koju čine neprofitne strukture, a ciljevi su od općeg javnog interesa. Herimed je ujedno i član ALF National Network-a.

Specifični ciljevi ovog poziva su pružanje podrške razvoju održivog partnerstva među kulturnim organizacijama kako bi se doprinijelo povećanom uključivanju između organizacija i sudjelovanju građana u kulturi.

Projekt nastoji razviti snažno regionalni partnerski dijalog između NGO-a unutar regije i sa EU partnerima i javnim vlastima, kao i poboljšati transparentnost i odgovornost NGO sektora.

Herimed planira prijaviti jedan projekt unutar ovog okvira. Poziv je otvoren zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska i Kosovo).

Uvjet sudjelovanja jest da partner pripada jednoj od sljedećih tipova organizacija: organizacija civilnog društva, centar višeg obrazovanja ili istraživački institut, međunarodna organizacija.

Kontakt:
Dr. Alessandro Pernice
Herimed
EU projects consultant
tel: +39 091 327643
fax: +39 091 336880
mobile: +39 328 0323988
e-mail: a.pernice@herimed.org

Više

(I.P., 14.05.2010)