najave

Udruzi Zora odobrena 2 nova projekta


vrijeme: 07.08.2010. - 12.08.2010.
mjesto: Trg Republike, Čakovec
organizator: Udruga Zora

U sklopu programa Europske unije "Mladi na dijelu" dva projekta udruge Zora - "Odbaci svoje predrasude" i "Ti & ja" prepoznati su kao važni za lokalnu zajednicu te su stoga i odobreni od Agencije za mobilnost i programe EU.

Ukupna vrijednosti za koju su ugovori potpisani je 10.314 eura, a sredstva se isplaćuju iz IPA pretpristupnog fonda.

Ideje za ove inicijative mladih dali su sami mladi, koji sudjeluju i u samoj implementaciji.
- Inicijativom "Ti & ja" mladi će pokušati na zabavan način mlade educirati o važnosti čuvanja svog spolno reproduktivnog zdravlja, a što se najčešće zanemaruje zbog neznanja, straha ili srama.

Uz edukativne materijale, provesti će edukativnu akciju na Trgu republike Čakovec "Šarena subota - igrom do znanja" na kojoj će se moći boriti za vrijedne nagrade, a pitanja će naravno biti o spolno reproduktivnom zdravlju.

Za igru "Čovječe nauči se" već se sad primaju prijave grupa od 4 igrača/ica na ti_ja@udrugazora.hr . Pozivaju se mladi koji misle da znaju puno da izmjere snage s drugim ekipama, a biti će tu i drugih zabavnih igara. U sklopu ove inicijative također se snima edukativni film za mlade čija će premijera biti na otvorenome 17.09. na Trgu Republike.

- Inicijativom "Odbaci svoje predrasude" obilježava se Međunarodni dan mladih (12. 8.) i Međunarodni dan edukacije o transrodnim pravima (7. 8.)

U našoj zajednici sam pojam transrodnosti krivo se shvaća, a ovim aktivnostima udruga Zora želi informirati javnost što točno on znači. Pojam roda uključuje naučena ponašanja o tipično muškim i tipično ženskim karakteristikama te očekivanjima kako bi se muškarci, a kako žene trebali ponašati. Te ideje i očekivanja uče se od obitelji, prijatelja, u religijskim i kulturnim institucijama, školama, na radnome mjestu, iz medija. Prema uvriježenim karakteristikama muškarci i žene etiketiraju se i stavljaju u tzv. rodne kutije, a ako od toga odskaču društvo ih odbacuje i diskriminira.

Transrodne osobe su sve one osobe koje se ne uklapaju u nametnute tradicionalne rodne uloge/kutije - pa možemo reći da svi ljudi na svijetu imaju karakteristike oba roda, pa su stoga transrodni. Danas žene nose hlače, obavljaju važne političke funkcije, muškarci imaju mogućnost odlaska na porodiljni i sl. Da bismo ostvarili ravnopravnost važno je da i muškarci i žene uživaju jednak status i imaju jednake uvjete i mogućnosti za realizaciju svih svojih potencijala.

U sklopu projekta organizirat će se i javnu akciju i koncert 14.08. na Trgu Republike u centru grada gdje ćemo informirati javnosti o problematici i distribuirati edukativne i promotivne materijale.

O aktivnostima koji će se provoditi u sklopu ovih inicijativa i način na koji se i vi možete priključiti biti ćete obaviješteni na web stranici www.udrugazora.hr

 

(D.H., 20.07.2010)