izložba

Izložba fotografija studenata dizajna


vrijeme: 05.03.2004. - 30.03.2004.
mjesto: Foto-galerija KIC-klub

U srijedu 10. ožujka u 19 sati u foto-galeriji KIC klub otvara se izložba fotografija studenata dizajna, polaznika kolegija Fotografija i Film na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izložba će biti otvorena do 30. ožujka.
Studenti grafičkog dizajna slušaju kolegije Fotografija i Fotografija i film ukupno pet semestara. Iako je, prema riječima nastavnika kolegija, Stanka Hercega i Krešimira Mikića, "bit nastave u tome da se studenta osposobi, da upozna fotografsku problematiku, od fotografske tehnike, tehnologije do estetike, kako bi stručno i odgovorno mogao surađivati i na tom planu sa svojim budućim naručiteljima i suradnicima", neki se studenti nakon diplome u potpunosti posvećuju fotografiji. Ovom izložbom želi se, tako, javnosti predstaviti studente dizajna kao fotografe autorskih, a ne dizajnerskih fotografija. Svaki student sadašnje treće i četvrte godine grafičkog dizajna predstavljen je dijapozitivom koji je povećan na fotografskom papiru u boji. Posebnost je ove izložbe i u angažmanu studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao likovnih kritičara koji su pripremili tekstove o izloženim radovima. Oni će otvoriti izložbu čitanjem svojih tekstova ili njihovom slobodnom interpretacijom, a većini od njih ovo će biti prvi javni nastup. Na taj način foto-galerija KIC-klub želi promovirati mlade autore (fotografe i likovne kritičare), predstaviti ih stručnoj i široj javnosti. Autori fotografija (studenti dizajna) su: Sanja Bobić, Lena Telenta, Petra Čizmić, Dino Smrekar, Melita Filipović, Mirna Raduka, Sandra Lavrić, Tatjana Strinavić, Nera Kraljević, Ivana Čukelj, Vedrana Vrabec, Branimir Sabljić, Marko Rašić i Tomislav Turković. Pisci tekstova (studenti povijesti umjetnosti) o izloženim fotografijama su: Irena Borić, Ivana Hanaček, Ivana Bago, Marija Brajković, Ana Lozica, Vladimir Čajkovac i Marta Kiš.