festival

Poziv na sudjelovanje ? FAKI 7


vrijeme: 08.03.2004. - 10.04.2004.
mjesto: Zagreb
organizator: Autonomni kulturni centar ATTACK!

Autonomni kulturni centar- ATTACK! po sedmi put organizira Festival alternativnog kazališnog izričaja - FAKI 7 koji će se održati od 25. do 29. svibnja. Krajnji rok za prijave je 10. travnja na adresi www.attack.hr (klikni na FAKI) ili e-mailom: faki007@net.hr.
Festival je od svog nastanka zamišljen kao međunarodna susret umjetnika i skupina koji djeluju izvan institucionaliziranih komercijalnih kazališta, potiču mlade izvođače i pokazuju kvalitetan umjetnički doseg. Ova vrlo uopćena koncepcija u praksi znači da je FAKI festival alternativnog teatra, uličnog teatra, performansa, off i low budget teatra. Attack! je nestranačka, neprofitna, nevladina, volonterska udruga građana koja stvara i širi kulturnu i političku alternativu te alternativnu ekonomiju, osiguravajući prostor u javnosti svima koji se žele kreativno izraziti i sudjelovati u promjenama na lokalnoj razini, koje vode slobodnom društvu. Prijava: IME GRUPE NAZIV PREDSTAVE/PROJEKTA SUDIONICI (ime i prezime) OPIS PREDSTAVE/PROJEKTA TRAJANJE KRATAK OPIS POVIJESTI GRUPE KAKO BI ORGANIZATORI MOGLI VIDJETI PREDSTAVU? a) VIDEOSNIMKA b) UŽIVO, ako b: KADA: GDJE: NAČIN DOLASKA NA FESTIVAL (što detaljnije, po mogućnosti navedite troškove i kojim prijevoznim sredstvom dolazite) TEHNIČKI ZAHTJEVI PREDSTAVE (što detaljnije, je li potreban zatvoren izvedbeni prostor ili je moguća izvedba na otvorenom, te ako jest, koji su dodatni tehnički zahtjevi) TEHNIČKO OSOBLJE ŠTO ĆE GRUPA OD TEHNIKE PONIJETI SA SOBOM NA FESTIVAL VELIČINA SCENE, ZAHTJEVI SCENE (po mogućnosti nacrt) OSTALO POTREBNO FAKI će se održati u razdoblju od 25.do 29.svibnja 2004. Obavijestite nas unaprijed ako znate da vam neki od ovih datuma ne odgovaraju: KONTAKT OSOBA i KONTAKT MOLIMO DA POŠALJETE PROMOTIVNI MATERIJAL: FOTOGRAFIJE, PLAKATI... za festivalsku knjižicu i najavu događaja. ADRESA: www.attack.hr e-mail: faki007@net.hr Autonomni kulturni centar ATTACK! (FAKI) Budmanijeva 12 10 000 Zagreb Tel: 01 6055438 (ured) Ili: 098 963 51 37 (Jadranka) 091 568 33 48 (Maja) 098 962 69 54 (Sanja) 091 522 19 62 (Nikola)