predavanje, tribina

Krško podzemlje Hrvatske – značajan potencijal za ekoturizam (povodom Dana planeta Zemlje)


vrijeme: 19.04.2004. - 19.04.2004.19 sati
mjesto: Zagreb, Kulturno Informativni centar

Tribina će se održati večeras (ponedjeljak, 19.4.04.) u 19 sati, u prostorijama KIC-a u Zagrebu (Preradovićeva 5/I).
Gosti: Damir Lacković, Hrvatski prirodoslovni muzej Silvio Legović, Jama Baredine Vlado Božić, Speleološki odsjek «Željezničar» Daniela Hamidović, Hrvatski prirodoslovni muzej Jana Bedek, Hrvatsko biospeleološko društvo Voditeljica: Nataša Bobinec Gotovo 50% Hrvatske obuhvaćeno je kršem (planinski lanci,obala, otoci, podmorje) čije podzemlje čuva jedno od najvećih bogatstava 21. stoljeća – pitku vodu. Bogatstvo prirodnih resursa krša čini osobitost Hrvatske i posjeduje iznimnu ljepotu. Ključno je naglasiti fenomen krškog podzemlja (spilja i jama) kao neprocijenjivu vrijednost koju treba očuvati, ali i pokazivati, jer predstavlja izniman gospodarski potencijal za razvijanje ekoturzima, prepoznate u svijetu kao jedne od najznačajnijih razvojnih puteva turizma. Vrijednost krških ekosustava Hrvatske prepoznala je i Svjetska banka te je donirala značajna sredstva za projekt očuvanja krških ekosustava kroz stručna i znanstvena istraživanja te financijske poticaje za projekte lokalnog stanovništva. Na tribini će, uz multimediju, dijapozitive i kratki film, biti predstavljeno krško podzemlje Hrvatske, i pokrenuta rasprava o temeljnom problemu turističke prezentacije tog iznimnog hrvatskog bogatstva za koje ne postoji državna strategija održivog razvoja ekoturizma, već su svi predstavljani primjeri rezultati individualnih inicijativa. D. Lacković govorit će o kršu i njegovim posebnostima, V. Božić predstavit će do sada uređene turističke spilje Hrvatske S. Legović će na primjeru jame Baredine pokazati kako uspješno riješiti postupak od otkrivanja spilje do njenog uređenja i otvaranja za posjetitelje. D. Hamidović naglasit će važnost istraživanja podzemne faune u održivom gospodarenju spilja na primjeru šišmiša spilje Veternica, a J. Bedek na primjeru spilja okolice Dubrovnika i ogulinske spužve, jedine podzemne slatkovodne spužve na svijetu. Cilj ove tribine je da ukaže na problem i potrebu za što skorijim razvojem sustavne strategije održivog razvoja krškog područja, u koji će biti sinhronizirano uključena sva nadležna ministarstva i upravna tijela, budući da je takav integralni pristup od globalnog značenja za zaštitu prirodnih bogatstava, kao i razvoj i promociju Hrvatske. Kontakt: Nataša Bobinec natasa.bobinec@zg.htnet.hr mobitel: 098 256 460