natječaj

Raspisan natječaj za sufinanciranje filmske proizvodnje u 2004.


vrijeme: 20.05.2004. - 30.06.2004.
organizator: Ministarstvo kulture RH

Ministarstvo kulture raspisalo je natječaj za sufinanciranje filmske proizvodnje u 2004., a na natječaj se mogu prijaviti projekti namijenjeni javnom prikazivanju u kategorijama dugometražnih igranih filmova, kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova, zatim animiranih filmova i alternativnih (eksperimentalnih) filmova.

Mogu se prijaviti i međunarodni koprodukcijski projekti u tim kategorijama, te djelomično ili potpuno realizirani filmovi.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju hrvatski državljani, filmski producenti zajednički s redateljima i sa scenarijem za koji imaju autorska prava.
Pravo sudjelovanja nemaju naručeni filmovi, nastavni filmovi i filmski projekti namijenjeni marketingu i reklami.
Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između Ministarstva kulture s jedne strane, te producenata i redatelja s druge strane, i to u roku od 30 dana nakon što ministar prihvati projekt.
Prijava projekta uz prijavnicu, koja se može dobiti u Ministarstvu kulture ili na www.min-kulture.hr/novosti/natjecaji.htm, treba sadržavati - za dugometražne filmove: dovršeni scenarij, sinopsis (razrađenu ideju filma na jednoj do dvije kartice), treatment (10 do 15 kartica) i redateljsku koncepciju. Za kratkometražne, dokumentarne i alternativne filmove treba priložiti dovršeni scenarij ili knjigu snimanja, sinopsis (razrađen na pola stranice) i redateljsku koncepciju.
Za sve kategorije potreban je dokaz o autorskim pravima i financijsko-operativni plan projekta, a svi dokumenti trebaju biti na hrvatskom jeziku.
Odabir projekata obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije i podnose Vijeću za film i kinematografiju rangiranu listu scenarija, odnosno knjiga snimanja uz izdvajanje grupe projekata preporučenih za realizaciju. Konačnu odluku donosi ministar kulture uz prijedlog Vijeća za film i kinematografiju.
Filmska proizvodnja sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima namijenjenim javnim potrebama u području filma u 2004., umanjenim za preuzete nerealizirane obveze u 2003.
Natječaj je otvoren do 30. lipnja 2004., a objavljuje se u dnevnom tisku i na internet stranicama Ministarstva kulture.
Prijave na natječaj trebaju se dostaviti u dva primjerka na adresu: Ministarstvo kulture RH, Runjaninova 2., 10000 Zagreb.
(Hina)