obljetnica, proslava

Dan zaštite prirode i biološke raznolikosti


vrijeme: 22.05.2004. - 22.05.2004.
organizator: Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu prirode, Državni zavod za zaštitu prirode

Prvo obilježavanje Dana zaštite prirode u Hrvatskoj / 22. svibnja: Dan zaštite prirode i Međunarodni dan biološke raznolikosti / Na poziv Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture za obilježavanjem Dana odazvale su se brojne ustanove diljem Hrvatske a tim povodom tiskan je i letak Zaštita prirode u Hrvatskoj

Svake godine Uprava za zaštitu prirode obilježava 22. svibnja na različite načine. Ove godine na Međunarodni dan biološke raznolikosti posvećuje se po prvi puta pozornost i obilježavanju Dana zaštite prirode u Hrvatskoj. Time se Hrvatska pridružuje svijetu u nastojanjima očuvanja i unapređenja zaštite prirode. Donošenjem Zakon o zaštiti prirode Hrvatski sabor je, naime, odredio da se na Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

1. Prigodom Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti u Ministarstvu kulture upriličit će se potpisivanje Sporazuma između Ministarstva kulture i HEP Distribucije d.o.o. o suradnji pri provođenju mjera zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia). Ovo je prvi sporazum između tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i jedne privredne institucije, kojim se privredna institucija obvezuje na provođenje mjera zaštite konkretne životinjske vrste. Time je dan pozitivan primjer ugradnje «mjera zaštite prirode u sektore», kao jedne od najznačajnijih obaveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode, a ujedno doprinosi i konkretnoj provedbi Konvencije o biološkoj raznolikosti. Potpisivanjem ovog Sporazuma, Hrvatska elektroprivreda d.d. postat će prvi privredni subjekt koji će financirati provođenje mjera zaštite jedne zaštićene vrste u Republici Hrvatskoj. Napominjemo da su primjeri suradnje tijela državne uprave i relevantnih privrednih subjekata po pitanju zaštite životinjskih vrsta rijetka pojava i u europskim odn. svjetskim razmjerima, čime ovaj Sporazum još više dobiva na značenju i ukazuje na visok stupanj svijesti koju HEP ima u pogledu zaštite prirode. Potpisivanjem ovoga Sporazuma HEP je kao društveno odgovorna tvrtka i vlasnik državnih nagrada i priznanja za dostignuća na područjima zaštite okoliša i vlasnik zelenog certifikata još jednom potvrdio da ima vodeću ulogu među promotorima ne samo zaštite okoliša, već i ukupne biološke i krajobrazne raznolikosti, te kulturne baštine.

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode je u suradnji sa Državnim zavodom za zaštitu prirode organizirala svečanost prvog obilježavanja Dana zaštite prirode u Hrvatskoj koje će se održati u Gradskoj knjižnici, Odjelu za djecu i mladež, na Starčićevom trgu 4 u Zagrebu. Tom prilikom biti će predstavljen projekt Državnog zavoda za zaštitu prirode po nazivom CRO-NEN u okviru kojeg se pokrenuo program prebrojavanje gnijezda lastavica i piljaka. Ovaj program vezujemo uz prvo obilježavanje Dana zaštite prirode u Hrvatskoj, a njegovu realizaciju uključene su osnovne i srednje škole koje su osim podataka o prebrojavanju gnijezda lastavica i piljaka dostavljale i likovne i literarne radove na temu Lastavice. Tijekom svečanosti u Gradskoj knjižnici koju će glazbenim uvodom uljepšati učenici OŠ Petra Zrinskog, te igrokazom «Povratak s juga» popratiti djeca vrtića «Budućnost», predstavit će se rezultati prebrojavanja gnijezda lastavica u piljaka, a ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić uručit će nagrade učenicima najuspješnijih likovnih i literarnih radova. U prostorijama Gradske knjižnice bit će postavljena izložba plakata i dječjih literarnih i likovnih radova na temu «Lastavica» koju će posjetitelji imati priliku razgledati i tijekom idućih mjeseci.

3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode je tim povodom tiskala letak «Zaštita prirode u Hrvatskoj», te izradila bedževe i majice sa znakom zaštite prirode.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode pozvala je na sudjelovanje u obilježavanju ovog dana sve Javne ustanove na područjima županija koje su nadležne za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, knjižnice, prirodoslovne muzeje, Javne ustanove parkova prirode i nacionalnih parkova, Zoološki vrt Grada Zagreba, Botanički vrt. Sve pozvane institucije diljem Hrvatske odazvale su se pozivu, te nas povratno izvijestili o svojim zanimljivim i različitim aktivnostima kojima će slaviti biološka raznolikost kao što su predavanja, dječje radionice, kvizovi, igraonice, izložbe likovnih i literarnih radova, promocije knjiga, plakata, održavanje škola u prirodi, biciklistički maraton, promocija zdrave hrane, itd.

Što se tiče Međunarodnog dana biološke raznolikosti isti se obilježava od 1993.godine. Te godine stupila je na snagu Konvencija o biološkoj raznolikosti, jedna od najvažnijih međunarodnih propisa sa područja zaštite prirode. Konvencija je postavila okvire globalnoj zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti, a temeljni cilj joj je očuvati i unaprijediti cjelokupnu biološke raznolikosti, te osigurati razumno korištenje prirodnih dobara na principima održivosti kako bi i naši budući naraštaji mogli koristiti prirodne potencijale Zemlje. Slaveći taj dan ističemo ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju i općenito u ljudskom postojanju, posebice za zdravlje ljudi i čitave planete Zemlje, te dajemo važnost vrijednosti koju biološka raznolikost ima kao baština koju smo odgovorni sačuvati za naše buduće generacije.

Biološka raznolikost podrazumijeva raznolikost biljaka, životinja, gljiva, mikroorganizama, staništa, ekoloških sustava, minerala, fosila. Do sada je identificirano oko 1,75 miliona vrsta, većinom malih stvorenja kao što su kukci. Znanstvenici smatraju da je taj broj daleko veći skoro oko 13 miliona vrsta, premda se procjene kreću od 3-100 miliona. Biološka raznolikost podrazumijeva i genetsku raznolikost, genetsku raznolikost unutar svake vrste, primjerice između sorti usjeva i pasmina stoke. Raznolikost ekoloških sustava poput onih koje se nalaze i u pustinjama, šumama, močvarama, planinama, jezerima, rijekama i poljoprivrednim krajobrazima, još je jedan aspekt biološke raznolikosti, a u svakom ekološkom sustavu živa bića pa tako i čovjek, formiraju zajednicu u kojoj svatko ima svoju značajnu ulogu tom u međusobnom djelovanju i u konačnici djelovanju sa zrakom, vodom i tlom. To je kombinacija formi života i njihovog međusobnog odnosa i odnosa sa cijelim okolišem koji tvori Zemlju jedinstvenim životnim prostorom za ljude. Biološka raznolikost osigurava nam prirodna dobra koja nas održavaju na životu.

Ovogodišnja tema naglašava činjenicu da je očuvanje i održivu uporabu biološke raznolikosti od ključnog značenja za udovoljavanje prehrambenih, zdravstvenih i drugih potreba rastuće svjetske populacije, te da su za tu svrhu ključni podjednako pristup i pravedna razdioba kako genetskim resursima tako i tehnologija

Prigodom Međunarodnog dana biološke raznolikosti tajnik UN-a gospodin Kofi Annan podsjetio je svijet na važnost zaštite biološke raznolikosti i na potrebu zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti ovom porukom:

«Svaki pojedinac, lokalna zajednica, privredni sektori, te privatne, javne, nacionalne, međunarodne i nevladine organizacije, obavezni su i imaju interes mijenjati svijest putem edukacije i vlastitim primjerom pridonositi zaustavljanju nepromišljenog ili namjernog pustošenja i uništenja.»

 

Program obilježavanje Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti diljem Hrvatske

Javna ustanova «Nacionalni park Brijuni»

Brijuni, Ratomir Ivičić, ravnatelj

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti JU «Nacionalni park Brijuni», organizirati će prezentacija projekta očuvanja genetske osnove «Stara maslina». Na Velom Brijunu nalazi se maslina čija se starost procjenjuje na otprilike 1600 godina, to je ujedino i najstarije stablo masline u tom dijelu Mediterana: U suradnji sa stručnim institucijama pokrenut je program istraživanja i revitalizacije ove, ali i ostalih maslina na otočju. Cilj programa je njihovo očuvanje i čuvanje njihovog genetskog potencijala kako bi se sačuvale od izumiranja. U sklopu toga «Stara maslina» je razmnožena te je podignut novi maslinik, u kojem će osim «Stare masline» biti zasađen izbor hrvatskih sorti maslina. Nasad će osim za očuvanje raznolikosti maslina služiti njihovom proučavanju i prezentaciji proizvodnje maslinovog ulja.

Prezentacija ovog programa ostvariti će se putem:

- Predavanja na temu važnosti očuvanja masline osobito autohtonih sorti

- Dječje radionice kroz koju se djeca manjeg uzrasta upoznaju sa «Starom maslinom» i važnosti njenog očuvanja, povijesti maslinarstva i ulogom masline u životu ljudi.

Javna ustanova «Park prirode Biokovo»

Makarska, Ante Cvitanović, ravnatelj

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti JU «Park prirode Biokovo» u suradnji sa osnovnim i srednjim školama Makarskog primorja i Zabiokovlja (22 škole) organizirali su likovne i literarne radove na temu «Hrana, voda i zdravlje za sve». Radovi će biti izloženi u prostorijama Ustanove u Podgori, a tri najbolja likovna i literarna rada biti će nagrađena u sklopu svečanosti obilježavanja Dana. Program obilježavanja 22. svibnja je sljedeći:

- Podizanje zastave sa znakom zaštite prirode i zastave s novim znakom Parka prirode Biokovo te simbolično sađenje novih biljaka u malom botaničkom vrtu u Podgori

- Otvaranje novih uredskih prostorija JU «Park prirode Biokovo» i otvaranje prigodne izložbe «Biokovo – park prirode»

- Promocija novog prospekta i plakata Parka prirode Biokovo i slikovnice «Priča o postanku Biokova»

- Predavanje Romana Ozimeca na temu «Čudesni podzemni svijet Biokova»

- Podjela prigodnih nagrada učenicima osnovnih škola.

Javna ustanova Parka prirode «Telašćica»

Sali, Dugi otok, Božidar Puhov, ravnatelj

Park prirode «Vransko jezero» u suradnji s Narodnim muzejom Zadar, Hrvatskim šumama – Šumarijom Zadar, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, Nacionalnim parkom «Paklenica» i Parkom prirode «Telašćica» je raspisao likovni natječaj na temu «Hrana, voda i zdravlje za sve» za učenike osnovnih škola i djecu iz vrtića. Uz osnovnu temu predložene su i sljedeće podteme: koliko poznajemo ribe, voda u kršu, jestivo samoniklo bilje, šaroliki svijet šume, moj izlet u prirodu, ja kao dio prirode, moja uloga u zaštiti okoliša i ptice u svom domu. Radovi će 22. svibnja 2004. godine, biti izloženi na panoima Prirodoslovnog odjela Narodnog muzeja Zadar, gdje će se dodijeliti nagrade djeci za nakjljepše radove i to u tri kategorije: djeca u vrtiću, djeca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i djeca od petog do osmog razreda osnovne škole.

Dodatno, Park prirode «Vransko jezero» cijeli će svibanj posvetiti obilježavanju Dana biološke raznolikosti putem održavanja škole u prirodi za šeste razrede OŠ Pakoštane. Planirane su dvostne radionice na kojima će djeca kroz «uči i igraj se» aktivnosti upoznati biološku raznolikost Parka prirode «Vransko jezero».

Javna ustanova «Park prirode Papuk»

Voćin, Mr.sc. Ivica Samarđić, ravnatelj

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti već drugu godinu u Parku prirode Papuk održava se brdsko-biciklistički maraton po označenim stazama, koji je predviđen i u kalendaru održavanja Hrvatskog biciklističkog saveza. Osim maratona, održati će se promocija zdrave hrane proizvedene na eko imanju Mavrović. Na promociji osim biciklista biti će i djeca koja će prigodnim predavanjem o interakciji ekološke proizvodnje i bioraznolikosti, upoznati se s važnošću zaštičenih dijelova prirode i čovjekovim utjecajem na njega. U skopu obilježavanja Dana biti će otvorena prva poučna staza brtskog tipa u Slavoniji.

Javna ustanova Park prirode «Učka»

Lovran, Suzi Batričić, ravnateljica

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti JU Parka prirode Učka uključiti će obilježavanju slijedećim aktivnostima:

- Prezentacija prve topografske karte Parke prirode Učka

- Otvaranje poučne staze i izložbe na otvorenom u geomorfološkom spomenikuprirode Vela Draga.

Javna ustanova Park prirode «Vransko jezero»

Pakoštane, Gojko Pintur, ravnatelj

Javna ustanova «Park prirode Vransko jezero» obilježit će likovnim natjecanjem na temu «Hrana, voda i zdravlje za sve». U suradnji sa Narodnim muzejom Zadar, Hrvatskim šumama-Šumarijom Zadar, Javnom ustanovom i Nacionalnim parkom «Paklenica» i Parkom prirode «Telašćica» raspisali su natječaj za izbor i nagrađivanje likovnih i literarnih radova učenika osnovnih i srednjih škola i djece iz vrtića. Održat će se i škola u prirodi za šeste razrede OŠ Pakoštane, edukativne radionice o biološkoj raznolikosti.

Javna ustanova Park prirode «Velebit»

Gospić, mr. sc. Ana Brkljačić, ravnateljica

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti JU Parka prirode «Velebit», orgnizira izložbu «Jesen u Lici» i prezentacija filma «Jesen u Lici 2003. godine», u suradnji s Ličko – senjskom županijom, koja tih dana obilježava i Dane županije. «Jesen u Lici» je izložba tradicionalnih proizvoda ličkog kraja uz nastojanje da se javnosti predstave prizvodni potencijali malih poljoprivrednih gospodarstava i malih poduzetnika (obrtnika i trgovačkih društava), koji prizvode različite prehrambene, uporabne i ukrasne proizvode čuvajući tradiciju ličkog kraja.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije

Braće Vranjana 11, Zadar

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti organizira izložbu dječjih crteža u suradnji s Prirodoslovnim odjelom Narodnog muzeja Zadar i Šumarijom Zadar na temu «Hrana, voda i zdravlje za sve» i pod-temama: «Koliko poznajem ribe, voda u kršu, jestivo samoniklo bilje, šaroliki svijet šume, moj izlet u prirodu, ja kao dio prirode, moja uloga u zaštiti okoliša, život u moru, najmanja i najveća ptica u mom zavičaju». Izložba je organizirana u tri starosne kategorije: djeca iz vrtića, djeca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i djeca od petog do osmog razreda osnovne škole. Radovi će 22. svibnja biti izloženi na panoima u dvorani Prirodoslovnog odjela Narodnog muzeja Zadar, te će se djeci koja su napravila najbolje radove uručiti nagrade.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko križevačke županije

Koprivnica, Željka Kolar, ravnateljica

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti biti će organizirano niz akcije koje će biti vezane uz zaštićene prirodne vrijednosti na tom području. Biti će organizirani posjetiosnovnih i srednjih škola na zaštićena područja,dani terenske nastave, uklanjat će se nepoželjna nepješčarska vegetacija na području poesebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci. U gradskoj knjižnici i čitaonici biti će postavljena izložba fotografija zaštićenih prirodnih vrijednosti na području ove županije uz popratne informacije o njima.

Prirodoslovni muzej Rijeka

Rijeka, Milvana Arko – Pijevec, ravnateljica

Prirodoslovni muzej Rijeka u suradnji s općinom Kostrena i Hrvatskim ronilačkim savezom obilježiti će Dan zaštite prirode i Međunarodni dan biološke raznolikosti postavljanjem izložbe podvodnih fotografija «Sačuvane vrijednosti podmorja Kostrene». Uz izložbu će biti prezentiran i kratki film «Biološka i geološka valorizacija podmorja Kostrene s ciljem uspostavljanja zaštičenog područja». Izložba će biti otvorena od 20. svibnja do 20. kolovoza 2004. godine.

Prirodoslovni muzej i Zoološki vrt Split

Split, Nediljko Ževrnja, ravnatelj

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti Prirodoslovni muzej i Zoološki vrt Split nije uspio osigurati sredstva za prigodnu izložbu i aktivnosti, te će dan obilježiti postojećim sadržajima u muzeju: stalnom postavom Malakološke zbirke obitelji Bakovotić, izložbom «Priroda u slikci, kamenu i ...) te stručnim vođenjem ipredavanjem djelatnika Muzeja.

Botanički vrt

Biološki odsjek, Prirodoslovno – matematički fakulteta

Maruličev trg 9a, Zagreb, Mr.sc. Biserka Juretić, voditeljica Botaničkog vrta

Botanički vrt organizira stručna vodstva za učenike i studente (ali ne samo na navedeni dan), s naglaskom na važnost zaštite bioraznolikosti. U svrhu obrazovanja i upoznavanja šire javnosti s važnošću zaštite ugroženih i rijetkih biljaka Republike Hrvatske tiskaju razglednice pojedinih ugroženih biljnih vrsta (do sada 29 vrsta), te će komplet spomenutih razglednica nuditi po popularnoj cijeni. Prodavati će se i pamučne majice s logom vrta i prigodni privjesci za ključeve. Ove godine Botanički vrt slavi 115. obljetnicu postojanja, koju namjeravaju provesti skromno i radno.

ZOO vrt Zagreb

22. svibnja u Zoo vrtu će se organizirati:

- Izložba pod nazivom «Hrana, voda i stanište za sve životinje»

- Interaktivni vodič kroz mjesta najveće biološke raznolikosti

- Otvorenje malog paviljona «Stara kuća»

- Predstavljanje postera o zaštiti vuka

- Predstavljanje crvene liste ugroženih vrsta životinja i biljaka

Gradski knjižnica Slavonski Brod

Slavonski Brod, Branka Solina, ravnateljica

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti Gradska knjižnica Slavonski Brod postaviti će tematsku izložbu, a 24. svibnja biti će održano predavanje na temu: «22. svibanj Međunarodni dan biološke raznolikosti, koje će održati dipl.ing. biologije Karmela Fontana – Pudić.

Gradska knjižnica Vukovar

Vukovar, Srebrenka Vuletić, ravnateljica

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti Gradska knjižnica Vukovar održati će sljedeće aktivnosti:

- Na odjelu za odrasle korisnike održati će se tematska izložba «Flora i fauna na telefonskim klarticama iz cijelog svijeta». Izložba će biti dopunjena živim primjercima svih životinjskih vrsta (ribe, vodozemci, ptice i sisavci). Nakon otvaranj izložbe dr. Žlatko Šimunović, spec. Održati će predavanje na temu «Hrana, voda i zdravlje za sve»

- Za dječji odjel i igraonicu knjižničar – igrotekar održati će radionice «Postani i ti Čistko – kako čuvati i zaštititi prirodu». Djeca će također pogletati izložbu i biti će im prikazan dokumentarni film «Priče s riječne obale».

Dubrovačke knjižnice Dubrovnik (DKD)

Dubrovnik, mr.sc. Vesna Čučić, ravnateljica

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti DKD obilježiti će prigodnom izložbom u Dječjem odjelu Narodne knjižnice Grad na temu: «Izložba povodom dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti». Svi djelatnici DKD će toga dana (pod uvjetom da ne pada kiša), u kompleksu renesansnog ljetnikovca Skočibuha, u kojem je smješten dio fonda Znanstvene knjižnice, imati radne akcije uređenja vrta.

Narodna knižnica Knin

Knin, Pavao Zovko, ravnatelj

Narodna knjižnica Knin u suradnji s srednjom školom Kralja Zvonimira u Kninu i Ogrankom Matice hrvatske Knin planira obilježiti Dan zaštite prirode i Međunarodni dan biološke raznolikosti. Knjižnica je raspisala natječaj za literarne radove na temu «Hrana, voda i zdravlje za sve», a tri najbolja rada biti će nagrađena vrijednim knjigama. Na sam Dan (ili dan, ranije jer je 22. svibnja subota) dr. sc. Jozo Bošnjak održati će predavanje na istu temu, dok će nagrađeni učenici pročitati svoje radove, te će im tom prilikom biti uručene i nagrade. Također se planira predstavljanje knjige «Vode Cetine i njezina područja» autorice doc.dr.sc. Nives Štambuk- Giljanović, izdanu od Zavoda za javno zdravsto iz Splita.

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović»

Koprivnica, Mr. Dijana Sablolović-Krajina, ravnateljica

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti u Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» u dječjem odjelu formirati će se zbirka slikovnica i knjiga za najmlađe «Eko-kutić». Povodom Dana knjižnica će postaviti izložbu kako bi se djeci i odraslima skrenula pozornost na važnost zaštite okoliša.

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

Zagreb, Davorka Batistić, ravnateljica

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti u mreži Knjižnica grada Zagreba (25 knjižnica) odvijati će se brojni posebni programi. Priprema se 10 izložaba, časpisa i odabranih tekstova, te likovnih uradaka djece i mladeži, 3 tribine, 7 predavanja i 10 kreativnih multimedijalnih radionica za djecu i mladež. Biti će upriličena i dva kviza za učenike osnovnih škola te eko radionice za djecu iz vrtića. Izložbe, radionice i predavanja imaju dvojak karakter: informiranje i djelatno uključivanje u zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti. U okviru svojih informativnih službi sve će knižnice u mreži Knjižnica grada Zagreba ponuditi moguće kontakte, adrese, web adrese, udruge, ustanove, aktivne pojedince i časopise koji pružaju mogućnosti za djelovanje svakog pojedinog građana u društvu.

Program po Knjižnicama grada Zagreba:

Gradska knjižnica, Medioteka, Starčevićev trg 4, Zagreb

- Internet učionica ili korelacija tema s područja zaštite prirode, biološke i krajobrazne raznolikosti sa informatičkim opismenjavanjem korisnika knjižnice

- Kompjutorske radionice ili likovno izražavanje «mišem» na temu prirode.

- Projekcije dokumentarnih filmova na temu «Ptice i njihova zaštita u prirodnim staništima»

- Multimedijalna tribina ili obrada teme «Plavi planet» na multimedijalan način s predavanjem.

Gradska knjižnica, Odjel za djecu i mladež

Državni zavodom za zaštitu prirode u okviru projekta CRO-NEN pokreno je su program Lastavice, pozivajući sve učenike srednji i osnovnih škola na prebrojavanje lastavica i piljaka te izrada likovnih i literarnih radova na temu «Lastavice». U odjelu za djecu i mladež postaviti će se izložba plakata i dječjih likovnih i literarnih radova na temu «Lastavica», a 21. svibnja odražti će se u Multimedijalnoj dvorani svečanost na kojoj će se predstaviti projekt i dobiveni rezultati te će se uručiti nagrade nagrađenim učenicima.

Knjižnica Novi Zagreb, Knjižnica Savski gaj, Nehruov trg 46, Zagreb

Odjel za odrasle:

- Izložba fotografija – prirode, životinja, podzemlja, voda, ugroženih vrsta....

- Karta «Žedni planet» (Hrvatski National Geografic)

- Digitalne fotografija špilja Hrvatske u suradnji s Biospelološkim društvom Zagreb

Odjel za djecu i mladež:

- Radionica «Čeliksi i Gumiksi», prema priči iz zbirke Bajke koje pomažu djeci, G.Ortlinger, izrada parirnatih planeta, obitavališta Čeliksa i Gumiksa

- Radionica «Ugrožene vrste», pretraživanje po enciklopedijama i izrada odgovarajućih plakata

- Izložba dječjih radova izređeni na radionicama i fotografija prirodnih ljepota Hrvatske

Gradska knjižnica Ante Kovačića, Trg žrtava fašizma 6, Zaprešić

Dana 20. svibnja u 19 sati održat će se tribina «Život je raznolikost, smrt sve izjednačuje» (Oktavio Paz), posvećena očuvanju autentičnih vrijednosti zaprešićkog kraja. Sudjelovati će različiti stručnjaci i članovi udruga za zaštitu prirodne i kulturene baštine te za održiv razvitak ruralnih i urbanih područja.

Knjižnica Tina Ujevića i njeni ogranci, Ulica grada Vukovara 14

U središnjici kao i u ograncima postavljene su mnogobrojne zložbe plakat, a izrađene su i instalacije vezane uz zaštitu voda.

- Knjižnica Tina Ujevića će dana 22. svibnja u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom postaviti u prostoru knjižnice dio izložbe «Biodiverzitet i mi», a dr.sc. Nikola Tvrtković će održati predavanje.

- Knjižnica Staglišće organizira Kviz na temu «Zaštitimo biološku raznolikost», u kojoj sudjeluju učenici OŠ A. Stepinca.

- Knjižnica Knežija organizira predavanje i prikazivanje dijapozitiva o biljnom i životinjskom svijetu Velebita na temu «Računala štitimo od hakerskih napada. Štitimo li prirodu.»

- Knjižnica Voltino – izrada EKO-plakata s učenicima OŠ Voltino i prezentacija istog na dan 22.5.2004.

- Knjižnica Ljubljanica organizira grupni posjet učenika OŠ Ljubljanica – projekcija crtanog filma «Capitan Planet –Drvo Života», te diskusija na temu ekologije.

- Knjižnica Prečko – radionica na temu slikovnice «U potrazi za zelenilom» u kojoj sudjeluju djeca iz vrtića «Prečko».

Knjižnica Marije Jurić Zagorke, Krvavi most 2, Zagreb

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti, primremiti će izložbu knjiga, časopisa i odabranih tekstova koji se bave problemom zaštite prirode, s naglaskom na temu «Hrana, voda i zdravlje za sve». Izložba želi informirati ljide o alarmantnom stanju prirode i potaknuti ih da se angažiraju u njenoj zaštiti pod motom «Potraži svoje mjesto u radu za dobrobit svih na zemlji.»

Knjižnica Dubrava, Dubrava 51 a

Dana 21. svibnja 2004 u 11 30 organizirano je predavanje «Priroda daruje» uz dijapozitive otoka Mljeta, predavač je Marijan Wilhelm. Na dane 20 i 21. svibnja od 17 do 19 sati održati će se likovno-literarna radionica s temom «Hrana voda i zdravlje za sve.»

Knjižnica S.S.Kranjčevića, Zapoljska ulica

Dana 21. svibnja u 17 sati, dr.sc. Nikola Tvrtković s Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održati će predavanje vezano Međunarodni dan biološke raznolikosti.

Knjižnica Augusta Cesarca

- U knjižnici u Maksimirskoj 13, biti će postavljena izložba ilustracija «BIO - VRT», suživot sa prirodom.

- U knjižnici u Ravnicama održati će se izložba u izlozima «Voda u prirodi, u hrani i u nama» te projekt «Vode gorskih predjela», koji će prikazati učenici Kemijske geološke škole, a članovi Hrvatskog planinarskog društva Matica – ekološka sekcija će prikazivati dijapozitive snimljene u gorskim predjelima naše zemlje. Poslije prezentacija izvoditi će se kemijski pokusi (testiranje kvalitete vode i sl.).

- U knjižnici u Petrovoj biti će postavljena izložba «Voda naš život».