natječaj

Visura Aperta Momiano 04


vrijeme: 24.05.2004. - 01.07.2004.
organizator: Academia moderna

Academia moderna raspisala je natječaj za Festival vizualnih i audio medija (slike, fotograma, videa i zvuka) Visura Aperta Momiano 04. Prijave na natječaj se primaju do 1. srpnja 2004.

VISURA APERTA je multimedijalni projekt u internacionalnom okviru koji uključuje festivalsko prikazivanje video radova, dija-projekcija, zvučnih instalacija, izložbe fotografiija i slikarskih radova mlađe generacije suvremenih umjetnika iz Hrvatske, Slovenije i Italije.
Festival se održava od 2. do 7. kolovoza 2004.
Uz festival djeluje i multimedijalna RADIONICA koja istražuje prostor komunikacije kroz kulturološke probleme, problem izolacije, marginalizacije i položaja umjetnika u društvu, femističke teme ...
Zamisao je paralelno s različitostima i suživotom na kulturno-socijalnom planu prikazati otvorenost granica vizualnih i audio medija kroz njihovo prožimanje (spoj dija-projekcije i slikarskog rada, te različitih materijala, ozvučavanje slika, komunikaciju radova s prirodnim ambijentom i arhitekturom vidljivu u postavu i ideji rada).

Dokumentacija o ranijim radovima i prijedlozi za izradu radova u momjanskoj radionici prijavljuju se od dana objave natječaja do 01. srpnja 2004.
na e-mail adrese: academia@academia-moderna.hr, te davorka.vucic-sneperger@zg.htnet.hr,
poštom ili osobno na adresu: Academia moderna, Mohorovićičeva 16, Zagreb.

Dokumentacija o prijavljenom radu treba sadržavati: ime i prezime autora, biografski i bibliografski materijal, kontakt adresu, e-mail, telefon, naziv rada, tehniku, objašnjenje što je sve potrebno za prezentaciju rada i kratak opis rada.
Vizualni i audio materijali o radovima uključuju: fotografije, dijapozitive, vhs kazete, audio kazete, CD, diskete - jpeg format, skice, fotokopije, printove itd.

Izabranim radovima, odnosno njihovim autorima organizator pokriva troškove realizacije rada, smještaj i hranu.

Prijava za izradu video rada podrazumijeva rad na vlastitoj video kameri.

Stručni žiri odabrat će radove i sudionike festivala, a rezultate natječaja objavit ćemo najkasnije do 10. srpnja 2004. na web stranici www.academia-moderna.hr.