predstavljanje

Dizajn za konkurentnost Republike Hrvatske


vrijeme: 25.05.2004. - 25.05.2004.
mjesto: Zagreb, Ministarstvo kulture RH
organizator: Hrvatsko društvo dizajnera

U ponedjeljak, 24. svibnja u 12 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Hrvatsko društvo dizajnera održalo je prezentaciju dizajna kao jednog od strateških alata razvoja, Dizajn centra kao provoditelja te uloge i njegovog implementiranja u industriju.

Prezentaciji su bili nazočni ministar kulture, mr.sc. Božo Biškupić,predsjednik HDD-a Boris Ljubičić, dizajn menadžer Tatjana Jallard, voditelj Studija dizajna Stipe Brčić, te predstavnici i direktori najuglednijih hrvatskih tvrtki poput Plive, Agrokora, Lure, Gavrilovića, Zagrebačke banke. Svoj je dolazak potvrdio i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević. Prezentacija je ukazala na hitnost usvajanja dizajna kao integriranog dijela strateškog planiranja, te upozorila na činjenicu da dizajn ne samo da oblikuje proizvode i usluge već utječe time na sveukupan nacionalni proizvod i promociju Hrvatske.

PROGRAM OSNIVANJA HRVATSKOG DIZAJN CENTRA
Misija
Hrvatska okrenuta dizajnu s proizvodima koji su svojom kvalitetom istaknuti na globalnom tržištu
Cilj
Doprinos razvoju nacionalne ekonomije i poboljšanju života svih hrvatskih građana
Način
1. Promocija/poticaj programima istraživanja i razvoj koji aktivno koriste dizajn
2. Projekti implementacije dizajna koji svojim primjerom educiraju pravilnu/efikasnu uporabu dizajna radi unaprjeđenja nacionalnog proizvoda
3. Provođenje istraživanja i obrada podataka
Kratkoročni ciljevi
1. Podržati razvoj dizajna kroz jasnu politiku dizajna kojoj je cilj kvaliteta,a ne kvantiteta
2. Implementacijskim projektima utjecati na razvoj određenih grana industrije
3. Ohrabriti poduzetnike na razvoj novog dizajna kao sastavnog dijela razvoja proizvoda i glavnog elementa konkurentnosti, čime se stvara jedinstvena slika branda podržana originalnim dizajnom
4. Obrazovati poduzetnike o benefitu i metodologiji dizajna
Dugoročni ciljevi
1. Poticanje održivog razvoja hrvatskog gospodarstva kroz strateški razvoj dizajna
2. Povećanje konkurentnosti proizvoda i dodatne vrijednosti
3. Uspostaviti i dugoročno promovirati marku DOBAR DIZAJN
4. Poticanje zapošljavanja i povećanja nacionalnog brutto dohotka
5. Podizanje razine kvalitete života hrvatskih građana kroz primjenu dizajna
Smjer aktivnosti
1. Poticati inovaciju (pogotovo u MSP) s ciljem povećanja konkurentnosti i dodane vrijednosti
2. Sprovoditi promotivne aktivnosti o dizajnu s ciljem povećanja generalne svijesti o dobrobiti dizajna i prodaje kvalitetno oblikovanih hrvatskih proizvoda
3. Osnovati dizajn klaster
4. Stvarati dizajn menadžment /edukacija menadžmenta, poduzetnika i vladinih službenika o funkciji dizajna i njegovoj uporabi
5. Poboljšati usluge u javnom sektoru
6. Uvesti edukaciju o dizajnu u osnovno, srednje i visoko obrazovanje - podizanje vizualne kulture hrvatskih građana
1.
Poticati dizajn i inovaciju s ciljem povećanja konkurentnosti i dodatne vrijednosti
- uspostaviti mehanizam financijskog poticanja upotrebe dizajna u gospodrastvu
- hrvatsko tržište premalo za isplativost serijske proizvodnje - orijentacija na izvoz u EU
Uvjeti za dobivanje potpore
1. odabir dizajnera prošao stručnu selekciju HDDa/Dca
2. Poduzetnik završio tečaj o suradnji sa dizajnerom vanjskim suradnikom
3. Poduzetnici sa ISO standardom
Ohrabriti tvrtke za razvijanje inovativnog dizajna / novih proizvoda / osvajanje novih tržišta/ hrvatski dizajn
2.
Sprovoditi promotivne aktivnosti o dizajnu s ciljem povećanja generalne svijesti o dobrobiti dizajna i prodaje kvalitetno oblikovanih hrvatskih proizvoda
- odrediti kratkoročnu i dugoročnu strategiju za oživljavanje promocije dizajna/legislativa uspostava infomacijske infrastrukture izajna/ baza podataka
- po uspješnom inozemnom primjeru dodjeljivati oznaku/marku DOBAR DIZAJN
- dodijeliti Nacionalnu nagradu za dizajn menadžment i dizajnere koji su značajno doprinjeli razvoju dizajna
- poticati Izložbu hrvatskog dizajna kao ključno komunikacijsko mjesto najboljih primjeraka kulturnog i gospodarskog proizvoda Hrvatske
- promovirati hrvatski dizajn na međunarodnom nivou /dizajnom izgraditi nacionalni identitet
3. Osnovati dizajn klaster
Uspostavljanjem dizajn klastera potaknuti i interdisciplinarno utjecati na razvoj:-
- drvne i prehrambene industrije
- metalne industrije
- tekstilne iobućarske industrije
- IT i nove tehnologije
- turizma
- regionalnog razvoja
- sveopćeg nacionalnog kulturnog proizvoda
4.
Stvarati dizajn menadžment /edukacija menadžmenta,poduzetnika i vladinih službenika o funkciji dizajna i njegovoj uporabi
Benefit dizajna
Kao dio stategije poslovanja /bez benefita kao pretenciozni sjaj na kraju
Financije
Upravljanje troškovima /dizajn uključen u estimaciju troška određenog projekta
Menadžment
Precizno informiran kreativan tim u okviru troškovnih mogućnosti, marketinških i ostalih strateških ciljeva, razvija dizajn kao njihov integralni dio
Dizajn menadžment
- stvaranje savršenog brief-a za djelo dizajna
- upravljanje dizajnom kao strateškom prednošću
- strateško upravljanje kreativnošću i inovacijom
- istraživanje dizajna u procesu kao temelj sprovođenja strategije
5.
Poboljšati usluge u javnom sektoru
Dizajnom povećati efikasnost službenika i usluga
Jak utjecaj na standard i efikasnost usluga uzimajući u obzir value for money i koncentrirajući se na stvarne potrebe korisnika i usluge koje oni stvarno žele koristiti (pacijenta, učenika, putnika)
6. Uvesti edukaciju o dizajnu u osnovno, srednje i visoko obrazovanje - podizanje vizualne kulture hrvatskih građana
Uspostava mehanizama
VLADA
- Ministarstvo gospodarstva
- Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
- Ministarstvo znanosti i tehnologije
- Ministarstvo kulture
- Ministarstvo europskih integracija
- Ministarstvo vanjskih poslova
GOSPODARSTVENE STRUKTURE
HGK
Tvrtke za podršku razvoja dizajna
DIZAJN CENTAR
institucionalni koordinator pri provođenju implementacije dizajna i promocije njegove uporabe
(Iz prezentacijskog materijala Hrvatskog dizajnerskog društva: Dizajn centar - Dizajn za konkurentnost RH)