natječaj

V.B.Z-ov natječaj za roman godine


vrijeme: 26.05.2004. - 01.07.2004.
organizator: Nakladnička kuća V.B.Z., Zagreb

Nakladnička kuća V.B.Z. dodjeljuje nagradu za najbolji novi, originalni i neobjavljeni roman na hrvatskom jeziku i drugim štokavskim jezicima, te čakavskom i kajkavskom književnom jeziku

Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod šifrom. Autore se moli da na rukopis romana napišu šifru, a uz rukopis prilože zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze šifra, ime i prezime autora, telefon, adresa i e-mail adresa (ako je imaju).
Najboljem romanu bit će dodijeljena umjetnička slika i novčana nagrada u brutto iznosu od 100.000,00 kn (stotinu tisuća kuna).
Svaki sudionik natječaja smije poslati samo jedan roman. Sudjelovanjem na ovom natječaju sudionici se obavezuju da njihov roman nije prijavljen niti na jedan drugi natječaj za neobjavljeni roman. Rukopis predan na natječaj, kao niti jedan dio predanog rukopisa, ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme natječaja u bilo kojem obliku, odnosno na bilo kojem mediju. Nakon što predaju rukopise, sudionici se također obavezuju da za vrijeme trajanja natječaja neće niti s jednom drugom nakladničkom kućom sklopiti ugovor o objavljivanju toga romana. Nagrađeni autor se obavezuje ustupiti prava za izdavanje romana nakladničkoj kući V.B.Z.
Prema preporuci žirija, nakladnička kuća V.B.Z. može tiskati još nekoliko rukopisa prispjelih na natječaj. Nakon završetka natječaja, nakladnička kuća V.B.Z. će ponuditi ugovor autorima čija je djela preporučio žiri. Ukoliko članovi žirija ustanove da niti jedan od prispjelih rukopisa ne zadovoljava literarne kriterije, nakladnička kuća V.B.Z. ne mora dodijeliti nagradu, niti objaviti knjige.
Rukopisi moraju biti napisani na računalu, s dvostrukim proredom, na bijelom papiru formata A4. Uz rukopis obavezno je priložiti disketu. Rukopisi poslani na natječaj ne vraćaju se, a moraju biti dostavljeni u pet primjeraka na adresu: V.B.Z. d.o.o., Goranska 12, 10010 Zagreb, s naznakom - za nagradu V.B.Z.-ov roman godine.
Rok za prijavu: 1. srpnja 2004.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u glasilima u kojima je natječaj objavljen, a nagrade uručene javno na posebnoj svečanosti.
Telefon: 01/ 6235 419
Faks: 01/ 6235 418
E-mail: info@vbz.hr
www.vbz.hr