izložba

Obnova Starog mosta u Mostaru


vrijeme: 27.05.2004. - 24.06.2004.20 sati
mjesto: Dubrovnik, Palača Sponza (ulaz sa Straduna)
organizator: Državni Arhiv u Dubrovniku i Omega engineering d.o.o.

Izložba Obnova Starog mosta u Mostaru, koju organiziraju Državni Arhiv u Dubrovniku i Omega engineering d.o.o, otvara se u četvrtak 27. svibnja 2004. u 20 sati u Palači Sponza u Dubrovniku, a moći će se razgledati do 24. lipnja o.g.

Radovi na obnovi Starog mosta u Mostaru uskoro će biti završeni, a svečana ceremonija otvaranja zakazana je za 23. srpanj 2004. Srednjovjekovne kule i 5 pripadajućih objekata, koje s mostom čine prostornu cjelinu, također se obnavljaju i kao dio kompleksa Starog mosta biti će zajedno otvorene i predane Gradu na korištenje.
Investitor na ovim projektima, ujedno i na ostalim istražnim i projektantskim ugovorima koji su prethodili obnovi kompleksa, su Svjetska banka i dijelom Grad Mostar, čije je izvršno tijelo Jedinica za koordinaciju projektom (PCU).
Izvođači, odabrani na međunarodnom natječaju, su za most turska tvrtka ER-BU construction and trade iz Ankare i za kule Joint Venture Građevinar Fajić, Kara-drvo i HP Investing iz Mostara.
Stručni nadzor na obnovi Starog mosta i kula radila je hrvatska tvrtka Omega engineering d.o.o iz Dubrovnika, koja je pored ovih ugovora na međunarodnom natječaju također izborila ugovor za Projekt rekonstrukcije kula Tara i Halebija u sklopu kojeg je ova tvrtka vršila i detaljna arheološka istraživanja kompleksa Starog mosta.

Željko Peković, Omega engineering d.o.o