predstavljanje, djeca, mladi

Mladi i znanost: mediji pod povećalom (veljača 2012.)


vrijeme: 21.02.2012. u 18 sati
mjesto: Zagreb, Knjižara Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2

U sklopu ciklusa 'Mladi i znanost: mediji pod povećalom', u utorak, 21. veljače, u 18 sati, u Knjižari Matice hrvatske u Zagrebu, izlaganje će održati Petra Skelin (Djeca i mediji. Imaginarni zatočenici virtualnih svjetova) i Anita Fabić (Odgojna uloga medija u zdravstvenim pitanjima. Reklame u ilustriranom tjedniku Svijet u odnosu na reklame časopisa Sensa i Men's Health). 

Izlažu:
         
◦  Petra Skelin: Djeca i mediji. Imaginarni zatočenici virtualnih svjetova
(mentor doc. dr. sc. Danijel Labaš, Hrvatski studiji, Zagreb)

Jedan od glavnih čimbenika socijalizacije djece, uz obitelj, školu i prijatelje postali su i mediji stoga je važno poznavati prirodu dječje upotrebe medija. Središnji dio rada odnosi se na istraživanje provedeno u lipnju 2010. godine na uzorku od 453 učenika šestih i sedmih razreda iz jedanaest osnovnih škola u Gradu Zagrebu. Rezultati istraživanja pokazali su da mediji zauzimaju značajno mjesto u životu djece koje se nikako ne bi smjelo zanemariti. Međutim, kako u svijetu tako, nažalost, i u Hrvatskoj roditelji i nastavnici, prema prikupljenim i dobivenim rezultatima i nalazima u istraživanju, nemaju veliku ulogu u navikama gledanja televizije i upotrebe računala među učenicima šestih i sedmih razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu. Rezultati dobiveni istraživanjem svakako pokazuju da je edukacija o medijima, o njihovoj upotrebi te njihovom značenju nužna ne samo djeci, kao imaginarnim zatočenicima virtualnih svjetova, nego i roditeljima i nastavnicima. 
 
◦  Anita Fabić: Odgojna uloga medija u zdravstvenim pitanjima. Reklame u ilustriranom tjedniku Svijet u odnosu na reklame časopisa Sensa i Men's Health
(mentor doc. dr. sc. Danijel Labaš, Hrvatski studiji, Zagreb)

Rad je nastao na temelju rezultata istraživanja reklama zdravstvene tematike koje su izlazile u zagrebačkom ilustriranom tjedniku Svijet 1920-ih i 1930-ih godina, te na temelju njima sličnih reklama koje su 2010. bile objavljene u suvremenom ženskom časopisu Sensa i muškom časopisu Men's Health. Istražilo se mogu li se reklame u spomenutim trima tiskovinama, osim za smišljeno i organizirano informiranje te plansko populariziranje industrijskih proizvoda i usluga, kako ih se obično određuje, promatrati i kao mogući odgojni medij u zdravstvenim pitanjima. Analizirajući reklame zdravstvene tematike koje izlaze u današnjim tiskovinama (Sensa i Men's Health) pokazalo se da one, osim što potiču na globalni konzumerizam, mogu djelovati odgojno u npr. domeni zaštite zdravlja, ali i doprinositi širenju ideologija o rodnim i spolnim ulogama u društvu, tj. određenih stereotipa. Zbog  svega ovoga reklame u tiskanim medijima nisu samo ukras nekih novina, već u sebi kriju vrlo zanimljiv i složen fenomen. 
 
Ciklus Mladi i znanost: mediji pod povećalom pokrenut je se namjerom da se mladim (budućim) znanstvenicima omogući predstavljanje njihovih obranjenih diplomskih radova široj zainteresiranoj javnosti.
Ciklus obuhvaća natječajem izabranih trinaest radova koji će biti izlagani od prosinca 2011. do lipnja 2012, jednom mjesečno.
 

(D.H.F., 15.02.2012)