natječaj

Natječaj EU u sklopu IPA INFO 2011 – bespovratna sredstva


prijava: 08.04.2012.
organizator: Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj objavila je poziv za dostavu ponuda za neprofitne organizacije registrirane u Hrvatskoj, u sklopu Programa Informacije i komunikacije unutar Programa IPA (IPA INFO) – Komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2011. godinu. Rok za podnošenje ponuda je 8. svibnja 2012.

Svrha natječaja je podizanje svijesti o europskoj integraciji i prednostima koje donosi članstvo u EU i to u okviru sljedeća tri prioriteta:
- Akcije usmjerene na informiranje široke javnosti o Europskoj uniji, njezinim politikama te prednostima članstva u EU-u;
- Inicijative koje za cilj imaju približiti EU mlađoj populaciji u Hrvatskoj;
- Prijedlozi usmjereni na informiranje i educiranje raznih specifičnih segmenata društva o mogućnostima koje pružaju fondovi EU-a.

Prijaviti se mogu neprofitne pravne osobe, nevladine organizacije, operateri javnog sektora te lokalna uprava. Prijavitelji su obvezatni surađivati s partnerskim organizacijama za koje vrijede jednaki uvjeti. Mediji te obrazovne ustanove (samo u sklopu prioriteta 3) spadaju u kategoriju prihvatljivih partnera.

Ukupni iznos raspoloživih financijskih sredstava je 500.000 Eura, dok će se pojedinačnim projektima dodjeljivati potpora od 50.000 do 83.000 Eura (50% – 90% ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova).

Više

(I.P., 13.04.2012)