konferencija, znanstveni skup

9. Seminar folklora panonske zone


vrijeme: 24.08.2004. - 29.09.2004.
mjesto: Vinkovci, Vukojevci
organizator: Kulturni centar Gatalinka, Vinkovci

U Vinkovcima je danas počeo 9. seminar folklora panonske zone, a u njegovu radu sudjeluje 75 polaznika

Oni će izučavati plesove, pjesme, dječje igre i sviranje glazbala (tambura, gajde, tambura samica, okarine, svirala i dvojnica). Također će obrađivati etnološku i etnomuzikološku baštinu Slavonije, Baranje, Posavine, Turopolja, Moslavine, Bilogore, Podravine, bosanske Posavine, Bačke i Hrvata u Mađarskoj.
Seminar će trajati do nedjelja, 29. rujna, podijeljen je u šest dijelova, a nastavu izvode poznati stručnjaci iz područja glazbe, etnomuzikologije, etnologije i drugih područja.
Terenski dio nastave održat će se u selu Vukojevci u našičkom kraju, gdje će domaćin biti Kulturno društvo Vukojevci, iz Vukojevaca.
Seminar folklora panonske zone danas je u hotela Slavonija u Vinkovcima otvorio vukovarsko-srijemski župan Nikola Šafer, a o značenju očuvanja tradicijskog plesa i pjesme u Hrvata govorili su jedan od predavača na seminaru Damir Doležal, voditeljica Kulturnog centra Gatalinka iz Vinkovaca, koje je i organizator seminara, Blanka Žakula te vinkovački gradonačelnik dr. Mladen Karlić.
Pokrovitelji seminara folklora panonske zone su Ministarstvo kulture, Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci.