radionica, kolonija

Međunarodna radionica konzervatora u Konavlima


vrijeme: 15.08.2004. - 29.08.2004.
mjesto: Konavle
organizator: Ministarstvo kulture RH-Uprava za zaštitu kulturne baštine, Dubrovačko neretvanska županija, Općina Konavle

Ugroženost kulturnih i prirodnih vrijednosti Konavala tema je izložbe u sklopu Međunarodne radionice konzervatora i studenata arhitekture Konavle 2004.u organizaciji Ministarstva kulture RH koja se održava od 15. do 29. kolovoza u Konavlima

Radionica obuhvaća terenski i studijski rad te predavanja domaćih i stranih stručnjaka iz područja zaštite kulturnih i prirodnih dobara, prostornog planiranja i uređenja prostora, kao i upravljanja njegovim resursima. Međunarodna ljetna radionica pokrenuta je 1997. godine u sklopu UNESCO-va projekta Poratna obnova u svjetlu kulturnoga napretka, sa svrhom pripreme dokumentacije za obnovu ratnih šteta.
Opširnije